Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Instruktorská škola v Kunčicích pod Ondřejníkem

detail-294962151-5611032308916431-8680203437590037109-n.jpg

Instruktorská škola (IŠ) je určená pro všechny, kteří by v příštích letech chtěli na naše tábory jezdit jako instruktoři nebo vedoucí.

Instruktorská škola (IŠ) je určená pro všechny, kteří by v příštích letech chtěli na naše tábory jezdit jako instruktoři nebo vedoucí. Účastníci si užijí klasický tábor ve variantě flexi nebo airsoft, nicméně v rámci programu budou mít i několik seminářů, seznámení se základními povinnostmi vedoucích nebo např. některé služby/úkoly v praxi. Úspěšní absolventi IŠ jsou pak mezi členy táborového personálu přijímáni jako uchazeči s praxí – mají tedy přednost před uchazeči bez praxe na našich táborech.

V rámci jednotlivých přednášek se s účastníky zaměříme na támata jako:

Chod tábora – Soubor přednášek seznámí účastníky Instruktorské školy se základními prvky a povinnostmi provozovatele tábora, opomenuty nebudou ani povinnosti hlavních a oddílových vedoucích; v přednáškách bude účastníkům také nastíněná tvorba programu, skladba personálu nebo denní režim na našich táborech.

Zdravotní příprava – Tento blok se sestává především ze základů první pomoci, anatomie člověka a znalosti základních léků podávaných na táboře (a jejich účinků).

Hygiena – Tento blok bude úzce propojen se zdravotní přípravou, účastníci se zde seznámí se základními hygienickými předpisy.

Dětská psychologie – Náplní je výklad o chování dětí a chování před dětmi, tj. účastníky našich táborů. Součástí tohoto bloku je také představení modelových krizových situací, které mohou na táboře nastat a nastínění jejich správných řešení.

Provoz tábora – V tomtor bloku se účastníci seznámí s chodem kuchyně na táboře, úklidu, údržby, zásobování apod.

Práce v kolektivu – Tato část Instruktorské školy bude především praktická, účastníci budou totiž působit v jednotlivých oddílech jako poloinstruktoři, budou tedy pomáhat s prací vedoucím a instruktorům, vyzkouší si většinu služeb na táboře nebo se budou podílet i na přípravě a realizaci táborového programu.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...