Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Pro pořadatele táborů

Legislativa a některé vybrané normy pro práci s dětmi a mládeží a související...

Veškeré zákony a vyhlášky můžete najít na stránkách Ministerstva vnitra

Zákony

* K základnímu vzdělání nepochybně patří znalost dvou dokumentů, který by jistě měl dobře znát nejen ten, kdo se chce věnovat práci s dětmi a mládeží:
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
* Tím, že se scházíte s oddílem, kroužkem či klubem se sdružujete. Proto byste měli znát
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* Jistě od dětí na přihláškách vybíráte a archivujete údaje. Pokud se nechcete dostat do problémů, pak je třeba respektovat
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
* Pokud s dětmi jezdíte na výlety do přírody, není špatné znát
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
* Pokud si sami spravujete klubovnu, neuškodí znát
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* Jednáte-li s často s úřady, může se hodit
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
* Pokud máte oddílové stránky na internetu, soubor se kterým vystupujete, nebo si hrajete písničky u táboráku, pak je dobré znát
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a jeho novelu 81/2005 Sb.
*Pokud vedete hospodaření vaší organizace, nebo jste ve funkci, kdy jste za něj zodpovědní, měli byste znát
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
*Pokud žádáte o státní dotace, nastudujte si
Usnesení vlády ČR č. 114/2001 – Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
*Pokud zjistíte, že dítěti, které dochází do vašeho kolektivu někdo ubližuje, může vás poučit
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
* Dříve než vyjedete na tábor nebo delší výpravu, měli byste se pročíst
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zněj vcházející vyhlášky (viz. níže).

Zákon č.274/2003 Sb. kterým se mění některé zákony na úseku veřejného zdraví

Zdroj: www.mvcr.cz

Vyhlášky

Vyhlášky, které vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů:
Vyhláška MZ ČR č. 148/2004 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Vyhláška MZ ČR č. 137/2004 Sb
. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Zdroj: www.khszlin.cz

Další

Deklarace práv dítěte

Úmluva o právech dítěte (zákon 104/1991 Sb.)
Zdroj: www.detskaprava.cz

Sdělení MŠMT k pořádání dětských táborů čtěte zde.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...