Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Boj s nadváhou a dopravní výchova: Lipka pomáhá tisícům žáků

Nordic walking, jógu, zdravé stravování a vaření, bezpečný pohyb v přírodě i ve městě, základy první pomoci nebo pěstování a poznávání léčivých rostlin: to vše zažili žáci základních a středních…

  • Publikováno: 30. 07. 2015

Rozsahem zcela jedinečný projekt významně rozvinul výuku v oblastech zdravého životního stylu a dopravní výchovy. Děti se mohou od září zase těšit na nové kroužky, semináře i výukové pomůcky na školách.

31. července končí projekt „Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji“ a v rámci něj v uplynulém roce proběhlo přes 200 setkání, seminářů, exkurzí i dlouhodobých aktivit; do škol po celé Jižní Moravě doputovaly zcela nové metodické materiály a výukové pomůcky. Hlavními tématy byly oblasti zdravého životního stylu a dopravní bezpečnosti dětí. „Chceme takto reagovat na zhoršující se zdravotní stav žáků, kteří více než dřív bojují s nadváhou, i nutnost věnovat se tématu dopravní výchovy. Témata je nutné dětem podat zábavnou a zajímavou formou. Nejlépe pomocí zážitků,“ uvádí manažerka projektu Jana Dvořáčková z Lipky. Více než 8 500 žáků absolvovalo zdarma jednodenní i pobytové výukové programy, kroužky, tábory či exkurze.

Výukové programy i další vzdělávání absolvovalo společně s žáky téměř 600 pedagogů, kteří uvítali inspiraci a konkrétní metodiky pro vlastní výuku. Zapojili také do dlouhodobého projektu rozvoje a setkávání sítě „Škol podporujících zdraví“, kde sdíleli zkušenosti v jednotlivých oblastech celostního přístupu ke zdravému životnímu stylu. Do sítě se díky nové metodice mohou zapojit také střediska volného času a domy dětí a mládeže.

Jednou z klíčových aktivit projektu byla dopravní výchova, kdy vzdělávání v tomto rozsahu proběhlo na jižní Moravě vůbec poprvé. Část výuky probíhala na dopravních hřištích. Jako chodci i jako cyklisté žáci vyhodnocovali rizika a nebezpečné situace, učili se, jak jim předcházet a také jak se v nich zachovat. Vznikly dvě nové metodiky, které putovaly do škol na celé jižní Moravě: příručka „Krok za krokem na cestě do školy“ a 300 stránkový metodický materiál s pracovními listy pro žáky. „Jsem velmi rád, že se Jihomoravský kraj do projektu zapojil. Touto cestou totiž můžeme pomoci systematicky rozšířit vzdělávání v oblasti dopravní výchovy a zprostředkovávat setkání Škol podporujících zdraví v JMK,“ říká náměstek hejtmana JMK Ing. Stanislav Juránek.

Přestože projekt končí, vznikla řada materiálů i programů, které budou pokračovat v budoucnu a zajistí tak tématům zdraví a bezpečnosti trvalou pozornost. Například Lipka nabídne i v budoucnu vícedenní pobytový program o zdravém životním stylu „Zdravý život“, který dosud zcela chyběl a který má možnost díky delší době žáky více ovlivnit v jejich smýšlení a zvycích. „Dalších ročníků se jistě dočká také úspěšný Festival zdraví, který nabízí ucelený program o zdraví a pohybu,“ dodává garantka akce Pavlína Švecová.

Lipka díky projektu zařadila do široké nabídky zcela zdarma 8 kroužků, které se věnují zdravému vaření a životnímu stylu, pohybovým aktivitám i poznávání okolí, orientaci v něm a schopnosti bezpečně se v něm pohybovat. „Zejména vaření a orientaci v okolí si děti nesmírně užily. Pilotní projekt dopadl velmi dobře a děti se na kroužek mohou těšit znovu od září,“ dodává vedoucí kroužku Kateřina Mrázková.

Aktivity v rámci projektu „Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji“ jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...