Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nevíte jak dál po ukončení školy?

Odpověď Vám může dát další ročník prezentační výstavní akce „Škola 2015“ pořádaná Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary, Národním institutem pro další vzdělávání Praha a firmou Top…

  • Publikováno: 22. 09. 2014

Akce bude probíhat ve dnech 14. – 16. října 2014 (út-čt) v lázeňském sanatoriu Thermal v Karlových Varech. Slavnostní otevření výstavy bude 14. 10. ve 12.00 hod., a dále 15. 10. od 9 do 17 hod. 16. 10. od 9 do 14 hod.   Protože mottem letošní výstavy Škola 2015 je „přehlídka možností vzdělávání, nabídka studijních a učebních oborů, trh práce a služby pro studenty, rodiče i učitele“, účastní se výstavy i zástupci metodických institucí se svými poradenskými centry, kde budou s veřejností diskutovat nad danou problematikou, dalším hostem budou zástupci Národního institutu pro další vzdělávání se širokou znalostí aktuální problematiky.

Jedná se o výstavu se zaměřením na možnosti vzdělávání, výběr studijních a učebních oborů v rámci regionu i vybraných speciálních škol z celé ČR, včetně vysokých, nástavbových, pomaturitních forem studia. Dále návštěvníci uvidí ukázky vybavení škol a učební pomůcky. Nově pak nabídky zahraničního studia a zahraničních jazykových kurzů.

V čem vám výstava pomůže? V zásadě lze říct, že na veletrhu potkáte zástupce většiny škol z našeho regionu. Můžete si pohovořit i s jejich studenty, kteří vám mohou hodně říct o životě na škole, o jejích výhodách i slabinách a nemusíte se tak omezovat na informace, které dostanete z internetu, brožur nebo od vyučujících a pracovníků školy. Na veletrhu také máte vše jako na dlani, a to včetně škol, o kterých jste dosud ani neslyšeli. Návštěva vám tak může otevřít oči a navést vás ke studiu, které byste jinak přehlédli.

České školství je totiž velmi rozmanité a přes velká lákadla některých dominantních škol by vám mohlo uniknout to nejzajímavější.
Novinkou budou v letošním roce nabídky financování studia a to i v zahraničí. Dále se nově objeví možnosti studijních a jazykových pobytů a také se rozšíří nabídka vysokoškolského studia.
Výstavu budou provázet různá vystoupení: např. pódiové tance, mladé orchestry a ukázky činností odborných škol, velkoplošná projekce nových výukových programů.

Výstava patří mezi důležité nástroje marketingu.  Myslíme si, že postavení a význam výstav a veletrhů  nenahradí ani dynamický rozvoj elektronické komunikace  včetně internetu. Výstavu „Škola 2015“ v Karlových Varech každoročně navštíví kolem 4000 návštěvníků, včetně absolventů středních i nástavbových forem studia. Je o ni zájem nejen mezi odbornou veřejností, která ji využívá k výměně nových zkušeností mezi školami. Je navštěvována rodiči žáků základních škol a dále veřejností se zájmem o uplatnění na současném trhu práce.
Návštěvníci se mohou těšit na přibližně 50 expozic z regionu i mimo region, včetně vyšších odborných škol a škol vysokých. Na výstavě bude umístěn i stánek Pedagogicko-psychologické poradny s jejich informačním a poradenským centrem.

Velmi se  také těšíme na  školy, které mají nadregionální význam jako  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, Vysoká škola hotelová Brno, Bankovní institut – vysoká škola Praha,  Veterinární škola z Českých Budějovic, Vysoká škola zemědělská Praha, Jihočeská zemědělská univerzita Č. Budějovice, Západočeská univerzita Plzeň, VŠ technická a ekonomická Č. Budějovice, Vysoká škola manažerské informatiky a právní Praha .


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...