Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Děti ve Velkém Meziříčí vědí jak správně nakládat s bioodpadem

Na konci školního roku proběhla ve Velkém Meziříčí informační kampaň ke třídění bioodpadu, které se zúčastnilo více než sedm set dětí ze všech základních škol ve městě.

  • Publikováno: 16. 07. 2011

Občanské sdružení Ekodomov ve spolupráci se střediskem Chaloupky ukázalo dětem a jejich učitelům nejen celý proces sběru a zpracování bioodpadu, ale také poodhalilo smysl celého tohoto snažení.

Ohryzek Tadeáš v divadelním představení neskončil na skládce ani ve spalovně, ale byl spolu s ostatními rostlinnými zbytky odvezen do kompostárny. Žáci si s popeláři zopakovali třídění odpadů a prohlédli si nové nádoby na bioodpad. Celou zahradou na Ostrůvku se neslo heslo: „Kde je kompost, tam to žije“.

Jednotlivá stádia rozkladu organické hmoty mohly děti zkusit poznat hmatem i čichem. A že je v kompostu opravdu živo si prohlédly pomocí lup a digitálního mikroskopu. Prostřednictvím pexesa se seznámily s celým systémem sběru a zpracování bioodpadu.

Tento systém zavádí město díky projektu Nákládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí. Na závěr zbývá jen připomenout, že od dětí ohryzek šanci dostal, teď je na ostatních, jak s bioodpadem naloží.

Chaloupky o.p.s. se dlouhodobě věnuje jednodenním i pobytovým programům pro školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou. V rámci programů děti a dospělí zažijí pobyt v přírodě, pozorování rostli a živočichů, krmení hospodářských zvířat na dětské farmě, rukodělné činnosti a spoustu dalších doteků přírody a života na venkově. Programy jsou realizovány ve středisku pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky nedaleko Kněžic a ve středisku ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek se jako pracoviště Chaloupky o.p.s. dlouhodobě věnuje jednodenním programům pro mateřské, základní i střední školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě této činnosti pořádá také řadu akcí pro veřejnost, nabízí poradenství a konzultace v oblasti ekologie a specializovanou ekologickou knihovnu.

Díky dvěma grantům z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořeného z ESF EU a státním rozpočtem ČR rozšiřují Chaloupky svoji nabídku pro školy a učitele na Vysočině. Projekt „Příroda Vysočiny je naší učebnou“ nabízí učitelům řadu seminářů zaměřených na výuku různých předmětů v terénu, cyklus seminářů a nová skripta pro praktické činnosti na školním pozemku. Je připraveno také specializační studium pro koordinátory ekologické výchovy na školách. V rámci druhého projektu „Semínka ekologické výchovy na Vysočině“ vzniknou tři pilotní regionální učebnice, školy prostřednictvím svých projektů podpoří vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji, a během následujících let budou pro školy vznikat speciální programy a výstavy, které budou putovat po školách. Chaloupky také plánují do budoucna otevřít pro školy dvě další střediska v kraji Vysočina.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...