Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Muzea byla oceněna - Gloria musaealis 2009

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009, která měla za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií, vyhlásila 13. května výsledky.

  • Publikováno: 22. 05. 2010

Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.
Do VIII. ročníku se přihlásilo celkem 49 muzeí a galerií z celé republiky s 84 soutěžními projekty.

Muzejní výstava roku 2009

Cenu Gloria musaealis v této kategorii získává Slezské zemské muzeum za stálou expozici „Památník II. světové války – Doba zmaru a naděje“ zpřístupněnou dne 29. dubna 2009.
V návaznosti na rekonstrukci areálu Památníku II. světové války byla otevřena i nová dynamicky koncipovaná expozice s názvem „Doba zmaru a naděje“, která připomíná události druhé světové války, a to nejen účast československých vojáků v zahraničním odboji na východní i západní frontě, ale prezentuje život v Protektorátu Čechy a Morava, perzekuce obyvatelstva, utrpení lidí v koncentračních táborech, domácí odboj i každodennost, dotýkanou přímo či nepřímo světovým konfliktem.

Muzejní publikace roku 2009

Cenu Gloria musaealis v této kategorii získává Muzeum Kroměřížska, p. o. za publikaci „Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města“ autorky Mgr. Heleny Chybové.
Kniha přibližuje prostřednictvím archeologických památek a památek dochovaného podzemního urbanismu bohatou historii města ukrytou hluboko pod městskou dlažbou a odkrývanou náhodně nebo cílenými archeologickými výzkumy. Formou přístupnou odborné i laické veřejnosti seznamuje se stopami osídlení, které na území města zanechali nositelé pravěkých kultur i naši slovanští předkové.

Muzejní počin roku 2009

Cenu Gloria musaealis v této kategorii získává Technické muzeum v Brně za projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“.
Pozdně renesanční budova vystavěná nejspíše na konci 16. století na místě staršího mlýna patří mezi největší dochované stavby svého druhu na našem území. Mlýn ležící na Krhovicko-jaroslavickém náhonu řeky Dyje, vybavený čtyřmi či pěti koly a deseti mlecími složeními, patřil v 17. a 18. století k největším na Moravě. Nová expozice společně s instalovanými stroji umožňuje návštěvníkům seznámit se v autentickém prostředí v úplnosti s vývojem mlynářské technologie od počátků pěstování obilovin po 20. století.

Cena Českého výboru ICOM

Cenu Českého výboru ICOM získává Moravské zemské muzeum za výstavu „Nejstarší umění střední Evropy“ uspořádanou ve dnech 7. dubna – 30. června 2009.
Výstava přinesla doposud nejrozsáhlejší ukázku originálů předmětů stáří několik desítek tisíc let. Ústav Anthropos Moravského zemského muzea realizoval tuto výstavu s cílem vůbec poprvé za dobu existence ústavu vystavit všechny originály uměleckých předmětů z údobí mladého paleolitu (38.000 – 10.000 let př. n. l.). Vedle nálezů ze světoznámých moravských lokalit byly vystaveny i rytiny zvířat na břidlicích z Čech, venuše z Moravan n/Váh., z Rakouska tzv. tančící žena ze Stratzingu, keramické figurky z Kremže aj. Poprvé tak nejen v našich zemích, ale v celé střední Evropě byly prezentovány originály paleolitických uměleckých předmětů nevyčíslitelné umělecké a historické hodnoty na jednom místě.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...