Přidat inzerci

Facebook

Navigace


České školství v číslech v průřezu dvaceti let (1989­–2009)

Ústav pro informace ve vzdělávání zpracoval k dvacátému výročí listopadových událostí 1989 časové řady s počtem dětí/žáků/studentů v mateřských, základních, středních školách, konzervatořích,…

  • Publikováno: 15. 12. 2009

Tiskový materiál, který je k této tiskové zprávě přiložen, obsahuje také počty zaměstnanců ve školství a jejich průměrné měsíční mzdy. Vzhledem k tomu, že po roce 1989 došlo ve školství k výrazným legislativním změnám a že se pozměnila struktura českého vzdělávacího systému, uvádíme stručný výčet nejdůležitějších změn.

V roce 1990
­– byla zkrácena povinná školní docházka z desíti na devět let a současně byla prodloužena docházka na základních školách z osmi na devět let; devátý ročník základní školy ale nebyl povinný, žáci si jej mohli splnit na střední škole,
– vznikla víceletá gymnázia pro nadané žáky a vznikly nestátní, tj. soukromé a církevní školy,
– byla zavedena třístupňová struktura vysokoškolského vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské).

V roce 1995
– byl uzákoněn nový druh škol: vyšší odborné školy,
­– v oblasti základního vzdělávání byla zavedena povinná devítiletá školní docházka na základní škole; základní škola byla rozdělena na pětiletý první stupeň (dříve čtyřletý) a čtyřletý 2. stupeň (dříve pětiletý s nepovinným devátým ročníkem); zavedena možnost plnit povinnou školní docházku i na víceletých středních školách.

V roce 2004
– byl přijat školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání, který je stále platný a upravuje veškerou výchovu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních s výjimkou vzdělávání poskytovaného vysokými školami a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– byla přijata kurikurální reforma.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...