Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Představuje se SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA

SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA /SHTD/ je občanské sdružení dětí a mládeže, které se již 15 let zabývá širokým okruhem mimoškolních aktivit směřujících k upevnění zdraví, rozvoji…

  • Publikováno: 08. 06. 2008

Pomáháme jak zdravým, tak především zdravotně a sociálně oslabeným jedincům, vyrovnávat se s vlastními handicapy a integrovat je do přirozené komunity jejich zdravých vrstevníků. Tato integrace výrazně přispívá ke správnému vhledu dítěte do problematiky společnosti a vědomí evropské sounáležitosti.

V našich programech se pod gescí MZ ČR, MŠMT ČR, Magistrátu hl.m. Prahy, OÚ Prahy 6 a klinik dětského lékařství, věnujeme rovněž dětem s epilepsií, alergiemi, cukrovkou, ortopedickými vadami, poúrazovými stavy, enurézou, sklonem k obezitě, dětem z dětských domovů, Klokánků, včetně romského etnika. Hlavním smyslem tohoto integračního programu je pochopení vzájemné sounáležitosti jednotlivce k celku, vědomá tolerance k druhým a ochota navzájem si pomáhat. Program má i vysoký výchovný účinek. Je realizován formou klubové činnosti, víkendových akcí a především ozdravnými pobyty v době veškerých prázdnin v roce.

Využíváme fenoménu tělesné výchovy, léčebné tělovýchovy, řízené stravy, otužování, saunování, regeneračních procedur včetně masáží, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapie, celotáborových her, bohatých kulturních a vzdělávacích programů, jízdy na koních a koloběžkách, zábavy a prožitkovosti ke zlepšení zdraví, kultivaci osobnosti, zvyšování adaptace a rozvoji sociálních vztahů.

KLUBOVÁ ČINNOST /Klub dětí v centru SHTD Bubenečská 27, Praha 6/
Pravidelná středeční setkání od 16,oo hod. se cvičením na správné držení těla s procvičováním páteře a kloubů podle metody prof.Narbekova, muzikoterapie, arteterapie, autogenní trénink, základy masáží. K dispozici je rovněž psycholog a psychoterapie.

VÍKENDOVÉ AKCE /Výběr atraktivních a zajímavých míst v Praze a okolí/
Tyto akce spolu s pravidelnou klubovou činností tvoří osu kontinuální celoroční péče. Spojují výchovně vzdělávací a kulturní programy /návštěva hradů, zámků, dalších míst v Praze a okolí-ZOO, Pražský hrad, muzea, výstavy aj./ s různými druhy pohybových činností /jízda na minikoloběžkách, jízda na koních, plavání, turistika, cvičení na pohybových trenažérech a gymmíčích, léčebná tělovýchova/ a regeneračními procedurami /saunování, vodní masáže, masáže aj./.

PRÁZDNINOVÉ AKCE /ve všech termínech prázdnin v průběhu roku, ve vybraných lokalitách
na území ČR/
Ústředním mottem ozdravných pobytů jsou celotáborové hry, v nichž děti prožívají dobrodružství a napětí vždy s dobrým a výchovným koncem. Dále tělovýchova /hry v přírodě i klubovně, plavání, turistika, výlety,lyžování, jízda na koních aj./, zábavné činnosti /diskotéky s karaoke, táborové ohně s kytarou a zpěvem a další činnosti, které zvyšují prožitkovost akcí/. Kulturně poznávací akce /návštěva atraktivních lokalit v místě a okolí pobytu/. Výtvarné a rukodělné aktivity /batikování, malování, modelování, práce s přírodninami, korálkování aj./

Pro rizikové skupiny je vytvořen speciální ozdravný program s léčebnou a zdravotní tělovýchovou, cvičením na gymmíčích, trenažérech, jógou, autogenním tréninkem, regenerací /masáže, thajské baby masáže, sauna, bazén aj./ a řízenou stravou s pitným režimem pro vyčištění organizmu dlouhodobou medikací. Děti jsou přirozeně integrovány do skupiny jejich zdravých vrstevníků.

Věříme, vážení rodiče, že se nám i tento rok podaří poctivě a starostlivě pečovat o Vaše děti, vést je k samostatnosti, zodpovědnosti, ukázněnosti a přátelství, naučit je novým dovednostem, ale především zlepšovat jejich zdraví a umožnit prožití plnohodnotného života.

Ozvěte se ! Přijeďte ! Těšíme se na Vás !


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...