Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ochrana osobních údajů

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracovávání 

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

​Z jakých důvodů údaje zpracováváme 

Informace a osobní údaje našich klientů, zástupců dodavatelů, návštěvníků našich webových stránek a případně dalších osob zpracováváme v roli správce ze tří hlavních důvodů:

 1. Zákonné důvody – zpracování pro splnění právní povinnosti nebo uzavření a splnění smluvního vztahu.
 2. Oprávněný zájem správce – zpracování formou analýzy anonymizovaných dat, vyřizování obchodní i provozní komunikace, ochrana majetku a zdraví osob apod.
 3. Souhlas subjektu údajů (se zasíláním obchodních sdělení apod.)

Účely zpracování osobních údajů:

 1. Příprava a plnění předmětu smluv se zákazníky
 2. Komunikace se zákazníky a dalšími subjekty údajů.
 3. Zlepšování a vyhodnocování služeb poskytovaných klientům.
 4. Ochrana majetku a zdraví osob.
 5. Zasílání obchodních sdělení.
 6. Vedení účetnictví.

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů rozdělujeme do dvou skupin:

 1. Anonymizované
 2. Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří.

Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti. Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

​Jak dlouho údaje zpracováváme 

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě, kterého jsou uchovávány.

Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.

Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

​Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran 

V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva 

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit 

 • Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adresu info@borovice.cz či písemně na adresu sídla provozovatele stránek. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
 • Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
 • Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním požadavku prostřednictvím e-mailu na adresu info@borovice.cz

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).

​Správce osobních údajů 

Právnická osoba – Rain.cz, s.r.o., Daliborova 22a, 102 00 Praha 15, IČ: 28921313, DIČ CZ 28921313, tel.: 728 444 008, e-mail: info@borovice.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...