Přidat inzerci

Facebook

Navigace


TOM 20211 Hvězda Severu, Brno

DSC_0251.jpg

Hvězda Severu je chlapecký turistický oddíl, který vznikl v roce 1996. Oddíl je určen pro chlapce z Brna a okolí. Našim cílem je především smysluplně naplnit volný čas Vašich dětí a náš výchovný program je úzce spjat s org. Skaut a LLM.

Koho od února 2024 přijmeme?

Od února 2024 přijmeme několik chlapců do našeho oddílu. Uvolnilo se nám několik míst. 

Náš člen si může vybrat, který den bude chodit 1x týdně na schůzku:

  1. pondělí: 17 až 18.30 hodin  – klubovna FIT (schůzka určena pro mladší členy a nováčky)
  2. pondělí: 17 až 19 hodin – klubovna Stařešinka (schůzka určena pro kluky 10-13 let)
  3. úterý: 17 až 19 hodin  – klubovna FIT (schůzka určena pro kluky 9-11 let)
  4. úterý: 17 až 19 hodin  – klubovna Stařešinka (schůzka určena pro kluky 13 – 15 let)
  5. středa: 17 až 19 hodin – klubovna Stařešinka (schůzka určena pro kluky od 15 let)

Činnost oddílu Hvězda Severu

Skupinky chlapců nazýváme družiny o šesti až osmi členech, věkových vrstevníků, které se pod vedením rádce scházejí jedou týdně na schůzkách v klubovně a jedenkrát o víkendu za měsíc podnikají různé výpravy. Rádcové jsou zkušení, protože sami prošli oddílem od svého útlého věku. Oddíl tvoří tři chlapecké družiny. Členové se na schůzkách učí spolupráci, vzájemné úctě a toleranci, výchovy k přírodě, dovednostem v oblasti tábornictví (práce s mapou, práce s buzolou a GPS, základy zdravovědy). Vše podnikáme formou her a využíváme všech moderních prvků travení volného času spojené se zážitkovou pedagogikou.Sjíždíme řeky, sportujeme v tělocvičně, chodíme na horolezecké stěny, pro nejaktivnější členy připravujeme zahraniční expedice.Vyvrcholením celoroční činnosti je čtrnáctidenní letní tábor v indiánských stanech týpí. Ten letošní se konal u Červené Řečice, okr. Pelhřimov, na naší oddílové louce.

Kdy nás zastihnete v klubovnách?

Naše hlavní klubovna, která se jmenuje „FIT“ se nachází na Kolárově ulici (naproti České pošty) v areálu VUT. Pokud jsme v klubovně, železná závora bude otevřena. Kdo by chtěl okusit „kouzlo brněnských šalin“, nechť se vydá tramvají číslo jedna. Výstupní stanice se jmenuje Semilasso. Poté vás čekají ještě dvě minuty chůze z kopečka po ulici Kolárova a jste u nás. Druhá klubovna která nese název „Stařešinka“ se nachází na konci pravé boční uličky, vedle kostela Nejsvětější Trojice na Božetěchově ulici. Můžete si o naší činnosti přečíst také na informační vývěsce před kostelem. V klubovnách nás zastihnete vždy v pondělí a v úterý mezi 17.30 a 18.30 hod.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...