Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Přijďte na Výstavu slabikářů do Všenor

Obec Všenory Vás srdečně zve na unikátní výstavu slabikářů ze sbírky významného pedagoga Josefa Kubálka. Přes 2000 slabikářů sbíral 60 let. Vytvořil největší sbírku slabikářů na světě, a to i…

  • Publikováno: 21. 06. 2023

Obec Všenory Vás srdečně zve na unikátní výstavu slabikářů ze sbírky významného pedagoga Josefa Kubálka. Přes 2000 slabikářů sbíral 60 let. Vytvořil největší sbírku slabikářů na světě, a to i díky své široké korespondenci a kontaktům v zahraničí.

Výstava bude probíhat od 18.6. do 9.7. 2023 v Kulturním domě Všenory, Květoslava Mašity 294, Všenory. 

Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. Otevírací doba středa až neděle od 12h do 18h.

Pro skupiny a školní třídy je možné dohodnout i jiný termín na knihovna@vsenory.cz, tel. 730 899 881.

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 18.6. 2023 od 14 hodin. Na výstavě bude možné vidět slabikáře z celého světa i některé historické učební pomůcky.

Sbírka je součástí osobní knihovny profesora Josefa Kubálka, která je ve fondu Knihovny Muzea literatury – Památníku národního písemnictví spolu s korespondencí, jež je uložena v Literárním archivu Muzea literatury – Památníku národního písemnictví. V jeho sbírce byly i 400 let starý slabikář, jehož základ tvořila abeceda Mistra Jana Husa, práce Jana Amose Komenského i slabikář z doby temna, či dřevěné prkénko, které znala Božena Němcová, když se učila číst a psát. Ve všenorské vile profesora Josefa Kubálka zabírala sbírka slabikářů celou místnost. Když v šedesátých letech vážně onemocněl, hledal pro ni důstojné a bezpečné umístění v některé ze státních institucí.

Profesor Josef Kubálek

Josef Kubálek byl odpůrcem tzv. globální výuky čtení, která se koncem 19. a začátkem 20. století rozšířila v USA a v Rusku. Tím se dostal do sporu s jejími zastánci. Zabýval se učením psaní, čtení a počítání. Snažil se najít nejlepší metodu, jak dítě naučit číst, což byla podle něho slabiková metoda, kterou vědecky zdůvodňoval a bojoval za ni.

Byl významným českým pedagogem a autorem mnoha učebnic a odborných teoretických prací. Narodil se ve Svídnici u Nymburka roku 1876, zemřel roku 1968 a je pochován v Karlštejně.

Jeho oborem byla pedagogika a didaktika elementární třídy, kde se především zaměřil na metodiku počátečního čtení, jejíž se stal ve své době mimořádným znalcem. Díky své odbornosti získal místo profesora státního mužského učitelského ústavu v Praze.

Prof. Kubálek po sobě zanechal nesmírně rozsáhlé dílo knižní i rukopisné, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Je autorem slabikářů a početnic „U nás“, které ve dvacátých a třicátých letech vyšly v mnoha vydáních. Pro učitele zpracoval řadu učebnic a příruček, které používaly učitelské ústavy v celém Československu: „Vyučování ve třídě elementární“, „O metodu elementárního čtení“, „Stati kritické“, „Metoda normálních slabik“, „Dítě šestileté“, „Výzkum dětí ve třídě elementární“, „Vychovatelská čítanka“, „O praktickém vzdělání učitelském“ aj.

Ve spoluautorství vydal roku 1929 průkopnickou práci „Naše slabikáře“, ke které se dlouhé roky připravoval mj. i tím, že shromáždil zcela ojedinělou sbírku 2 000 slabikářů z celého světa. Vyvrcholením jeho odborné práce je spoluautorství na „Pedagogické encyklopedii“ z let 1938–1940, díla dodnes ceněného. Josef Kubálek byl i uznávaným překladatelem z němčiny, když již roku 1911 seznámil českého čtenáře s Layouvou „Experimentální pedagogikou“ či roku 1923 s Wundtovým „Úvodem do psychologie“.

Součástí výstavy bude i odborný seminář „Slabikář v našem životě a pedagog Josef Kubálek“, který proběhne ve středu 28.6.2023 od 14 hodin.

Za spolupráci a zapůjčení exponátů děkujeme Muzeu literatury – Památníku národního písemnictví a Národnímu pedagogickému muzeu.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...