Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Letošní letní tábory z pohledu pořadatelů - část druhá: HYGIENA

Hygienická opatření na táborech 2020 z pohledu pořadatelů -Koncem dubna jsme jako Borovice.cz posbírali kolem 200 odpovědí od pořadatelů letních táborů v rámci malé ankety, kterou vyprovokovaly…

  • Publikováno: 11. 05. 2020

Odpovědí byla široká škála odpovídající pestrosti charakteru jednotlivých táborů a jejich zázemí. Některé základny a tábory mají tak dobré podmínky, že už se dle vlastních slov nemají téměř kam posouvat, někteří pořadatelé čekají, co jim bude nařízeno a doporučeno hygieniky a jsou připraveni to akceptovat, když budou požadavky realizovatelné. Většina ale přicházela sama od sebe s opatřeními, která by zavedli.

Desinfekce a hygiena

Mytí rukou a desinfekce prostor a povrchů byla jednoznačně nejvíce skloňovaná odpověď. A také mít dostatek desinfekčních gelů na ruce, umístění gelů k wc, do jídelny, vedoucí by je měli u sebe při programu, zařazení pauzy na desinfekci rukou.

Omezení návštěv a kontaktu s okolím

Nepouštět po dobu tábora do areálu cizí lidi, rodiče ani další návštěvy a nepořádat návštěvní dny bylo také často zmiňované opatření. U táborů, kam rodiče dítě veze, by přebírání dětí probíhalo už před branou, rodiče by do tábora vůbec nešli. Během tábora navrhuje hodně pořadatelů omezení výletů a někteří navrhují i přísná opatření pro zásobovače.

Kontrola zdravotního stavu dětí

Pravidelné měření teploty dětem i pracovníkům a posílení zdravotního dozoru. Rychlá izolace nemocných už při prvních příznacích. Zazněl názor, že děti se symptomy by nešly na marodku, ale rovnou se posílaly domů.

Dokumentace

K táborům patří kromě potvrzení o způsobilosti (obecné) také bezinfekčnost, kterou v den odjezdu podepisují rodiče. Věnuje se běžným infekčním nemocem a rodič prohlašuje, že se s nimi dítě v uplynulé době nesetkalo. Někteří pořadatelé navrhují doplnit toto o potvrzení o negativním testu na covid-19 nebo alespoň o prohlášení rodičů, že se s ním nikde nesetkalo.

Roušky a rozestupy

Někteří pořadatelé zmiňují, že by na táboře měly děti roušky a ty látkové by jim prali a žehlili. Většina ale považuje zakrývání obličeje za těžko realizovatelné. Stejně tak jako dvoumetrové rozestupy. Zmíněno bylo využití roušek jen při výletech, nákupech apod.

Organizace stravování

Kromě maximální desinfekce prostor a desinfekčních gelů přímo v jídelně pro použití před jídlem, bylo navrhováno i stravování na etapy.

Organizace programu

Někteří pořadatelé zmiňovali rozdělení programu na menší skupiny, které se nebudou tolik potkávat. U některých táborů by to znamenalo především program po oddílech včetně stravování. Hodně zmiňovaná byla izolace celé skupiny táborníků jen v areálu tábora a okolí bez kontaktu s „civilizací“.

Poučení a dohled nad dodržováním pravidel

Vedoucí jsou si vědomi, že bude potřeba na dodržování pravidel a hygieny dbát průběžně. Dětem by byly pravidla připomínány celý tábor poté, co budou na začátku tábora řádně poučeny.

Informace zpracovány na základě 204 odpovědí v dotazníku pro pořadatele táborů 17. – 21. dubna 2020, portál Borovice.cz, Mgr. Jana Ptáčková, info@borovice.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...