Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nová podoba Ceny Přístav zná své držitele

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 26. listopadu celkem šest svých tradičních ocenění těm, kteří nadstandardně podporují mimoškolní výchovu.

  • Publikováno: 02. 12. 2015

Cenu Přístav 2015 obdrželi: poslanec Jan Farský, starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska, svitavský starosta David Šimek, starosta obce Zahájí Jiří Novák, vedoucí společenského centra v Jincích Irena Ungrová a přepravní společnost Geis. Na rozdíl od předchozích let bylo společenské setkání, spojené s předáním ocenění, pojaté jinak: nově a neformálně. Moderní design v podobě skleněné, ručně broušené „trosečnické“ láhve dostala i samotná cena.

„Já se přiznám, že když jsem se seznámila se všemi dobrými skutky pana starosty, tak jsem skoro nevěřila, že někdo takový existuje. Ale je živý – stará se nejenom o obec, ale zejména o volnočasové aktivity dětí a mládeže, což zní poněkud škrobeně, ale zkrátka dělá všechno pro to, aby se lidem, dětem v jeho obci dobře žilo. Takže já si myslím, že to je úplně to nejvíc, co může udělat nejenom jako starosta, ale co může udělat jako člověk každý z nás,“ pronesla na adresu Jiřího Nováka ministryně školství Kateřina Valachová, která mu cenu osobně předala.

Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci důvtipně komponovaného večera v prostředí žižkovského divadla Ponec. Organizátoři využili této příležitosti i k oficiálnímu vyhlášení vítězů letošní hry Sametky, námětově čerpající z našich moderních dějin a osudů lidí spjatých se zápasem o svobodu a demokracii.

Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání vytipovaným představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni – ale i firmám – za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Jiřího Nováka nominovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK), Pionýrská skupina Zliv a Jihočeská krajská organizace Pionýra, a to především za aktivní pomoc volnočasovým aktivitám mládeže v kraji. Finančně podporuje letní tábory a další oddílové akce, zajistil klubovnu pro místní pionýrskou skupinu, pořádá dětské soutěže.

Jana Farského nominovaly Dětský pěvecký sbor Jizerka, Junák – český skaut, Liberecký kraj a Sbor dobrovolných hasičů Semily. Coby starosta nastavil grantovou politiku v Semilech vůči dětským spolkům, podporoval výstavbu nové knihovny, dětských hřišť, volně přístupná sportoviště, cyklostezky. Jako poslanec spolupracuje se spolky dětí a mládeže; výstupy jeho práce mají výrazný dopad na práci dobrovolníků, kteří se věnují přímé práci s dětmi.

Karla Pačisku navrhly For Family.cz, Sbor dobrovolných hasičů a Asociace náhradních rodin ČR. Ocenění se týká jeho aktivní podpory dobrovolnictví, mládežnických a dětských spolků i pozitivního motivování občanů. Zapojil se do akce 1,2,3… Rodina k Mezinárodnímu dni rodiny v letech 2014 a 2015. Již dříve též podporoval dobrovolnický projekt „72 hodin“, organizovaný ČRDM.

Irenu Ungrovou navrhly Pionýrská skupina Jince, TJ Sokol Jince a Mateřské centrum Jinečáček. Oceněna je především za organizování akcí pro mládež ve společenském centru. Patří k obětavým lidem, kteří pomáhají svému okolí, a to jak z titulu zaměstnání ve státní správě, tak ve svém volném čase. Mj. podporuje kroužky mladých rybářů, včelařů, chovatelů, hasičů, florbalistů, fotbalistů i akce místní knihovny.

Davida Šimka nominovaly TOM Zálesáci Svitavy, Junák – Středisko Smrček Svitavy a tamní Středisko volného času Tramtárie. Aktivně podporuje mládežnické organizace ve Svitavách, osobně organizuje akce pro děti typu Pohádkový les aj. Zasadil se o řadu benefitů včetně finančních výhod pro dobrovolníky pracující s dětmi. Postaral se o rozvoj ubytovacích kapacit sloužících potřebám dětských organizací a pomohl znovuobnovit SVČ ve Svitavách.

Společnost Geis nominovaly Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace TOM ČR a Pionýr. Ocenění se týká dlouholeté a kontinuální podpory projektu „72 hodin“, pořádaného ČRDM. Za čtyři roky spolupráce rozeslali pracovníci firmy v rámci zmíněné podpory cca 3000 balíčků zdarma.

Účastníci žižkovského setkání se stali pobavenými diváky „light-artového“ vystoupení skupiny Alex Dowis, spočívajícího v malbě světlem na luminiscenční plochu, užívali si improvizační gagy v podání skupiny Kosa a v samotném závěru zatleskali i profesionálnímu kouzelníkovi, žonglérovi a novocirkusovému performerovi Aleši Hrdličkovi.

Moderovat předání cen nejúspěšnějším hráčům Sametek přišla do divadla Ponec patronka projektu, herečka Bára Štěpánová. Hra s prvky geocachingu spočívala v hledání ukrytých schránek s autentickými příběhy lidí, kteří se nesklonili před totalitním komunistickým režimem, a v rámci svých možností mu vzdorovali. Jedna ze 155 kešek (schránek) obsahovala i příběh Báry Štěpánové.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...