Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Keňan ze slumu či veterinářka z Indie přijedou inspirovat české skauty i širokou veřejnost na mezinárodní konferenci Re-imagining Futures

Jak se žije ve slumu v Keni, co na globální oteplování říká indický expert na obnovitelné zdroje, jaké zkušenosti má Ir věnující se mezikulturnímu řešení konfliktů.

  • Publikováno: 19. 11. 2015

O těchto a podobných otázkách přijedou nejen se skauty ze sedmi evropských zemí do pražského kina Bio Oko diskutovat inspirativní osobnosti z nevzdálenějších míst světa. Stane se tak 19. listopadu na mezinárodní konferenci Re-imagining Futures, která chce nejen skauty ale i širokou veřejnost motivovat k uskutečňování pozitivních změn ve svém okolí s vědomím toho, jaký mají význam pro celek.

„Chceme skautům, ale i veřejnosti, poskytnout inspirativní a motivační impulz k uskutečňování aktivit, které budou založeny na kritickém myšlení, respektu a které povedou k vytváření světa, kde mohou všichni lidé žít důstojný život,“ upřesnila smysl konference Pavla Vyhnánková z organizace NaZemi, jež společně s Junákem – českým skautem tuto konferenci pořádá.

Na konferenci vystoupí osm hostů z Nigérie, Indie, Keni, Irska, Nizozemí a Brazílie, kteří chtějí účastníky inspirovat vlastním životním příběhem i svými pracovními zkušenostmi. Například Keňan Ben Ooko se narodil ve slumu v Nairobi, kde dosud žije. Přestože se mu podařilo vystudovat, do slumu se vrátil, aby pomohl zlepšit tamní podmínky. Vybudoval tam knihovnu a pořádá různé kulturní a sportovní akce. Přijede také editor knih o globálním rozvojovém vzdělávání Ir Colm A. Regan, který má přímou zkušenost s mezikulturní mediací mezi Palestinci a Izraelci, původními a novodobými obyvateli Austrálie či v etnicko-politických konfliktech v Severním Irsku. Zmínit lze také indickou veterinářku Nityu Ghotge, jež se zabývá otázkou, jak evropská zemědělská politika ovlivňuje potravinářskou produkci v tzv. rozvojových zemích.

Konferenci Re-imagining Futures: On our way towards active global citizenship pořádají organizace NaZemi a Junák – český skaut v rámci projektu Skauti na Zemi. Díky tomuto projektu navázali skautky a skauti v sedmi zemích Evropy partnerství s tamními neziskovými organizacemi za účelem vyškolení skautských expertů v tematice globálního rozvojového vzdělávání tak, aby pak mohli daná témata zavádět i do činnosti jednotlivých skautských oddílů.

Konference je otevřená pro širokou veřejnost a uskuteční se ve čtvrtek 19. listopadu v kině Bio Oko
v Praze. Více informací, včetně registračního formuláře, najdete zde. Komunikačním jazykem bude angličtina, tlumočení nebude zajištěno. Konference však bude nahrávána a později zpřístupněna s českými titulky.

V pátek 20. listopadu se konference přesune na další tři dny do Litomyšle. Tato část je již neveřejná, pouze pro zapojené skautské experty, kteří budou mít možnost dále rozvíjet nabité zkušenosti.

Mezinárodní konference Re-imagining Futures si klade za cíl v Evropském roku rozvoje 2015 motivovat skautskou i širokou veřejnost k zamyšlení o výzvách propojeného světa a k uvědomění si své role v nich. Program nabídne paletu nápadů, jak uskutečňovat pozitivní změny v našem okolí, které mohou mít často přesah na globální rovinu. Chceme poskytnout inspirativní a motivační impulz k vytváření a žití aktivit, které budou založeny na kritickém myšlení, respektu a povedou k vytváření světa, kde mohou všichni lidé žít důstojný život. http://www.nazemi.cz/en/re-imagining-futures

Cílem projektu Skauti na Zemi je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje
k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás. Na projektu se podílí skautské a neziskové vzdělávací organizace z Česka, Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Británie i Německa – dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. www.nazemi.cz/skauti

 

 

NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se
o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu. www.nazemi.cz

Junák – český skaut má více než 53 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti
a mládež v Česku. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo
50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa. www.skaut.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...