Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Chaloupky mají cenu CENTROPE 2015

Centrope je spojení slov Central Europe a Město Vídeň tak nazvalo své činnosti zaměřené na spolupráci se sousedními zeměmi.

  • Publikováno: 07. 09. 2015

A odtud už byl jenom krůček k založení Ceny Centrope, která je udělována za vynikající, přeshraniční a národy sbližující činnosti na velkém území střední Evropy, která zahrnuje Rakousko, Českou Republiku, Slovensko a Maďarsko.

Cena byla založena v roce 2003 městem Vídeň a zemskou bankou Raiffeisen se záštitou velvyslanectví tří sousedních zemí. O vítězích rozhoduje odborná komise.

Chaloupky a Jozef Zetěk byli na tuto cenu navrženi Krajem Vysočina za úspěšnou realizaci projektů česko-rakouské spolupráce. „Nejtěžší bylo překonat hranice v hlavě, uvědomit si, že pro nás z Vysočiny je to stejně daleko do Prahy jako do Vídně. Odtud byl jenom krok k zahájení spolupráce s rakouskými spolky a organizacemi na poli vzdělávání. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Natur im Garten Tulln, Umweltbildung Wien, Hochschule für Agrar – und Umweltpädagogik Wien. Díky této spolupráci se nám podařilo realizovat společné projekty na podporu přírodních zahrad, ekologické výchovy a zahradní terapie. Mohli jsme tak zahájit výstavbu centra pro zahradní terapii v Balinách, které poskytuje programy pro děti i dospělé s hendikepem a rovněž je poskytovatelem sociální rehabilitace“, uvedl Jozef Zetěk

Chaloupky a Jozef Zetěk se stali národním vítězem Ceny Centrope za Českou republiku a v mezinárodním ocenění se umístili na druhém místě. „Z umístění Jozefa Zeťka v těžké mezinárodní konkurenci mám velkou radost. Svým úsilím značně přispívá k přeshraničnímu regionálnímu rozvoji česko-rakouské oblasti a díky své snaze zlepšit životní prostředí a vzdělanost v příhraničí se stal inspirací pro široké okolí,“ reagoval na ocenění radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování Martin Hyský. Ceny byly předány dne 2. září 2015 na Radnici města Vídně v Kamenném sále za účasti Ing. Jana Sechtera, velvyslance České Republiky v Rakousku (na společné fotce první zprava) z rukou DI Rudi Schickera, radního města Vídeň a poslance spolkového sněmu.

Držitelkou ceny Centrope pro rok 2015 se stala paní Monica Culen, zakladatelka spolku die Roten Nasen Clowndoctors, který začal působit ve Vídni v roce 1994. Od té doby se rozšířil do dalších zemí a u nás je spolek známý jako Zdravotní klaun. Vítězka obdržela cenu 10.000 Eur od Raiffeissen banky.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...