Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Po Labské stezce za kulturou i krásami Českého středohoří

Labská stezka nabízí cykloturistům i turistům v oblasti Podřipska, Českého středohoří a Českosaského Švýcarska zážitky a aktivní vyžití.

  • Publikováno: 08. 07. 2015

Tato stezka (cyklotrasa č. 2) má v rámci cestování opravdu co na­bídnout. Ať už máme na mysli přírodní krásy, historické památky nebo sportovní a kulturní vyžití. Plánovat si zde můžeme jednodenní i vícedenní výlety s možností ubytování či využít různých kombinací dopravy. Cyklotrasa začíná ve Štětí, vede přes Roudnici nad Labem, Terezín, Litoměřice, Velké Žernoseky, Ústí nad Labem, Děčín a končí v Dolním Žlebu, odkud pokračuje dále do Německa.

Zveme vás na výlet dlouhý více než 90 km po Labské stezce v Ús­teckém kraji.

Výchozím bodem je Štětí. Čeká tu legendární loupežník Štětka se svou čtyřčlennou družinou, který provází po naučné stezce v okolí Štětska. Vypráví o historii, přírodě, průmyslu i zemědělství. Ná­sledná zastávka je zdaleka viditelná hora Říp (456 m n. m.), ke které se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Na vrchol hory s ro­mánskou rotundou se lze dostat po červené a modré turistické trase, okouzlí vás krásný výhled do Českého středohoří, na hluboké lesy Kokořínska i na malebné město se silnou historickou tradicí sahající do 12. století – Roudnice nad Labem. Za návštěvu stojí i věž Hláska, která nabízí nádherný výhled na celé Podřipsko a část Českého středohoří.

Z Roudnice nad Labem se lze vydat, jak po levém tak i pravém bře­hu. Labská stezka vede po pravém břehu řeky Labe, odtud lze plynule dojet až do královského města Litoměřice. Nebo lze využít levého břehu a jet po cyklotrase č. 3102, která vede přes obce Hrobce, Libo­tenice, Nučnice a dál k Litoměřicku. V Libotenicích lze navštívit Galerii kraslic nebo místní kostel sv. Kateřiny. Další variantou pro zpestření Labské stezky je využití Cyklobusu i pro pěší po Českém středohoří nebo historického vlaku – Podřipský motoráček.

My pro náš výlet zvolíme kombinaci obou tras. Z Roudnice nad Labem se vydáme po Labské stezce, po pravém břehu Labe přes obce Vědomice, Černěves, Lounky až do Nučnic. Zde využijeme pro přepravu na druhý břeh přívoz Nučnice – Nučničky a pokračujeme po cyklotrase č. 3102. Míjíme obce Počaply, České Kopisty až do his­torického města Terezín. Zde je k vidění především pozoruhodně zachované vojenské opevnění – Mála a Velká pevnost a Muzeum ghetta, Automuzeum s expozicí od 50. let či golfové centrum Kotlina Terezín. Odtud lze pokračovat po cyklostezce Ohře vedené jako cyklo­trasa č. 6 přes Tyršův most do Litoměřic, zde se zastavíme, stejně jako K. H. Mácha. Z města pokračujeme po Labské stezce s odbočkou k Píšťanskému jezeru do malebného údolí Porta Bohemica. Vinařskou oblast Velké Žernoseky na pravém břehu a Malé Žernoseky na levém břehu spojuje přívoz. Na levý břeh kousek od Oparenského údolí se lze dostat, pokud z Terezína pokraču­jete přes Nové Kopisty, Lukavec a Lovosice, kde za zmínku stojí nově zrekonstruovaná Pfannschmidtova vila či návštěva zříceniny hradu Oparno. České středohoří je totiž lokalitou vysokých čedičových kup a oblastí hradních zřícenin, který tyto dominantní vrchy ko­runují. Rok 2015 se nese ve znamení hradů Českého středohoří a výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa. S tím jsou spojené celoroční oslavy po celé ČR formou putovní Výstavy husitského fortifikačního umění 2015. Z Lovosic lze využít přívozu Lovosice – Píšťany, navštívit zdejší jezero a vydat se po Labské stezce do Ústecka.

Pokračujeme po Labské stezce pod vrchem Kalvárie, přes obce Li­bochovany, Církvice a Brná až do krajského města Ústí nad Labem, zde se na úpatí skal pyšní hrad Střekov. V centru lze využít lanovou dráhu k zámečku Větruše nebo zajít do ZOO.

Cyklostezka pokračuje po pravém břehu přes Velké Březno, kde lze zajít do pivovaru či na zámek. V Malém Březně odbočuje Zubrnická muzeální železnice vedoucí k Souboru lidové architektury Zubrnice, pod dohledem Bukové hory. Cyklotrasa č. 2 vede k Děčínu. V Těchlo­vicích lze odbočit k hradu Vrabinec. V Děčíně se nachází zámek nebo ZOO na Pastýřské stěně. Labská stezka končí v Dolním Žlebu. Trasa dále pokračuje do Německa pod názvem Elberadweg.

Aktuální tipy na výlety a dopravu na www.ceskestredohori.info.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...