Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Projekt na podporu kvality neformálního vzdělávání vyvrcholí v květnu závěrečnou konferencí

Národní institut pro další vzdělávání pořádá ve středu 20. května 2015 od 10.00 hod. v hotelu Olšanka Závěrečnou konferenci projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“.

  • Publikováno: 30. 04. 2015

V současné době nabývá na významu úloha neformálního a celoživotního vzdělávání. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut pro další vzdělávání, když ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizoval Individuální projekt národní „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Projektové aktivity skončí v červnu 2015.

Právě na toto téma pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve středu 20. května 2015 od 10.00 hod. závěrečnou konferenci projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Akce se uskuteční v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Jejím cílem je představit nové informace z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, zhodnotit průběh projektu, činnosti jednotlivých klíčových aktivit a dosažené výstupy, kterých se za dva a půl roku jeho realizace podařilo dosáhnout.

Cílem projektu K2 bylo prosazení významu a úlohy neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v rámci celoživotního učení a nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích (NNO) a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Projekt vycházel z definovaných cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Cílovou skupinu tvořili nejen vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží a instituce poskytující další vzdělávání, ale i samotné děti a mládež jako přímí účastníci zájmového a neformálního vzdělávání, pro něž budou organizace zabývající se touto činností schopny připravit kvalitnější nabídku služeb.

Program konference bude zaměřen na následující témata: Reflexe hodnot celoživotního učení, jeho chápání a nástroje podpory a rozvoje v České republice; Představení hlavních výstupů projektu K2; Vědomý celoživotní rozvoj a cílená práce se sebou samým.

V průběhu dopoledního bloku konference se uskuteční panelová diskuze za účasti odborníků a významných osobností reprezentujících oblast realizace projektu. Ústředním tématem panelu bude „Budoucnost zájmo­vého a neformálního vzdělávání v České republice“.

Pro účastníky konference jsou v odpoledním programu připraveny diskuzní pracovní skupiny k jednotlivým klíčovým aktivitám projektu: Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání, Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání a Studium pedagogiky volného času.

V případě zájmu o účast na závěrečné konferenci projektu K2 se můžete do 12. 5. 2015 závazně přihlásit na tomto webu, kde také naleznete plánovaný program akce a podrobnější informace.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...