Přidat inzerci

Facebook

Navigace


ČRDM má zastoupení v poradní radě pro mládež Rady Evropy

Jan Husák z Představenstva České rady dětí a mládeže byl zvolen Evropským fórem mládeže do poradní rady pro mládež Rady Evropy. Zvolen byl na dvouleté období, s mandátem v letech 2016 až 2017.

  • Publikováno: 24. 04. 2015

„Pro mě osobně to znamená ohromnou životní výzvu. V České republice s tím nemá nikdo žádnou zkušenost, takže to je i tak trochu objevování nové cesty,“ řekl Jan Husák. „A doufám, že tím budu do budoucna i příkladem dalším mladým lidem,“ dodal.

Poradní rada se skládá z 30 zástupců mladých lidí (20 zvolených z členských organizací Evropského fóra mládeže a deset nominovaných sekretariátem Rady Evropy mimo členskou základnu Evropského fóra mládeže). Poradní rada spolupracuje se zástupci ministerstev členských zemí Rady Evropy a při hlasování o tématech mládeže má v Radě Evropy stejné postavení jako ministerští zástupci států. Jedná se o tzv. systém spoluřízení (co-management). Rada Evropy se v oblasti mládeže zaměřuje především na podporu vzdělávání, lidských práv, demokracie a mobility v Evropě.

Zvolení zástupce naší národní, „střešní“ organizace dětí a mládeže do evropských rozhodovacích struktur předcházel dvoustupňový nominační proces. Jana Husáka nejprve navrhlo Představenstvo České rady dětí a mládeže (ČRDM); dobrý úsudek a výběr ze strany představenstva byly posléze stvrzeny ještě volbami na úrovni evropské.

Advisory council je poradní orgán Rady Evropy v oblasti mládeže. Jeho členy si vybírá samotná Rada, ale prostor pro své reprezentanty má i Evropské fórum mládeže. To může delegovat 13 zástupců z mezinárodních organizací mládeže a sedm z národních rad mládeže. ČRDM a Jan Husák – ve chvíli, kdy se rozhodli podporovat zájmy českých i evropských mladých lidí a organizací – museli připravit formální přihlášku kandidující organizace, v níž ukázali své silné stránky, zájmy a zkušenosti s politikou mládeže na národní i evropské úrovni. Kromě toho bylo zapotřebí dosáhnout i neformální podpory naší kandidatury prostřednictvím osobních debat s reprezentanty dalších členských organizací Evropského fóra mládeže, které se chtěly ujistit, že Jan Husák a ČRDM dokáží reprezentovat i jejich zájmy a hodnoty na takto vysoké politické úrovni. Výsledkem všech zmíněných faktorů bylo zvolení ČRDM a Jana Husáka do Advisory council dne 18. dubna 2015 na shromáždění členů Evropského fóra mládeže, tzv. COMEM.

Jan Husák je v ČRDM aktivní od roku 2008. Od roku 2009 zastupuje v Představenstvu České rady dětí a mládeže členskou organizaci AFS Mezikulturní programy. Stál u zrodu projektu Kecejme do toho. Od roku 2014 vede za ČRDM Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží (www.strukturovanydialog.cz). Snaží se podporovat participaci mládeže a zajímá se o politiku mládeže obecně. Je doktorským studentem na katedře politologie VŠE, kde se věnuje výzkumu zapojování občanské společnosti do tvorby politik a také výzkumu zprostředkování zájmů společnosti do politického systému. Podílel se na výzkumu „Mladí lidé a veřejné politiky v České republice“ realizovaném ve spolupráci s OSF a Youthpolicy.org. V letech 2012 – 2014 pracoval v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni pro projekt „Krůček po krůčku do sousední země“, který se věnoval podpoře předškolní česko-německé spolupráce.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...