Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Jihočeská Bamboška

Ve dnech 22. – 23. května pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v Českých Budějovicích Bambošku. Jde o prezentaci činností spolků dětí a mládeže z tohoto regionu.

  • Publikováno: 15. 04. 2015

Hlavním smyslem akce Bamboška je snaha o to, aby se pozornost veřejnosti alespoň na pár dní zaměřila na činnost desítek rozmanitých organizací a spolků, které se systematicky po celý rok zabývají mimoškolní výchovou nejmladší generace. Bamboška jim skýtá bázi, na níž tato sdružení zájemcům předvedou své nadšení, zkušenosti, co všechno mohou právě u nich děti zažít, čemu se přiučit, jaké vlastnosti nabýt a rozvinout.

Tématem Bambošky 2015 je „Evropa hrou“. V krajském městě České Budějovice má tato akce přispět k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Organizátorem je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK. Celá akce se v Českých Budějovicích uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a primátora Statutárního města České Budějovice.

Centrum akce bude v osvědčeném prostoru areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bude postaveno pódium se zastřešeným hledištěm a lavičkami. Toto pódium poslouží pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň bude tvořit přirozené centrum dění. Dalším centrem bude velký stan – Infobod, kde si mimo jiné děti budou vyzvedávat startovní kartičky. Následně budou obcházet jednotlivé „země Evropy“, plnit úkoly a získávat razítka. Za ty se pak mohou zúčastnit slosování o věcné ceny, které věnovali Jihočeský kraj, E.ON ČR s.r.o., Lanový park Máj a Sportovněrelaxační areál Hluboká nad Vltavou.

 

Pro děti bude připravena aktivní přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů,
pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrad, prezentace Oblastního spolku Českého
červeného kříže České Budějovice, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské
policie České Budějovice, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Jihočeských
informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických
dovedností, lanové aktivity, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, losování o ceny na
pódiu, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, praktické ukázky práce
s bičem, lukostřelba, orientační běh, baseball, jízda na mašince, ukázky karate a sebeobrany,

Pro děti bude připravena aktivní přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrad, prezentace Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské policie České Budějovice, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Jihočeských informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové aktivity, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, losování o ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, praktické ukázky práce s bičem, lukostřelba, orientační běh, baseball, jízda na mašince, ukázky karate a sebeobrany, hry z lesní školky, experimenty Věda nás baví, úkoly zaměřené na preventivní témata a řada dalších soutěží a ukázek. Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) připraví pro děti soutěž – Rekord v navlékání PET víček, děti budou mít možnost vyrobit si originální odznak – placku.

 

Program:

Pátek – 22. 5. 2015 – Den pro školy a školní družiny (8,00 – 17,00 hod.)

Sobota – 23. 5. 2015 – Den pro rodiče s dětmi (9,00 – 17,00 hod.)


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...