Přidat inzerci

Facebook

Navigace


23 kilometrů čtverečních přírody jste ušetřili tříděním odpadu - má to smysl!

Má to smysl - třiďte odpad je známé heslo společnosti EKO-KOM, která v naší republice již 18 let třídí odpad.

  • Publikováno: 05. 03. 2015

Například v loňském roce bylo zachráněno 23 km2 přírody právě díky třídění odpadu. 
Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 72 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 176 339 tun CO2 ekv. méně.

Má to smysl, třiďte odpad!
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! Eko-Kom vznikl v roce 1997 a ihned zahájil osvětovou kampaň, která trvá dodnes, a budování sítě recyklace jednotlivých surovin. Zatímco prvních pilotních projektů se účastnilo 120 000 obyvatel ČR, dnes již téměř tři čtvrtiny obyvatel odpad aktivně třídí. Tedy alespoň někdy.

V roce 2013:
• vytřídil každý Čech průměrně 39,7 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony) 
• 71 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady 
• bylo využito a recyklováno 72 % obalů

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně snižuje. Zatímco před šesti lety jsme to měli ke kontejnerům v průměru 118 metrů, nyní je to 101 metr. K barevným nádobám nám tak průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem kontejnerů na tříděný odpad v ulicích, kde je v současné době 241 000 sběrných nádob. Díky tomu má možnost třídit již 10,5 milionu obyvatel. 
Třídit teď může opravdu každý!

Článek byl převzat z www.adam.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...