Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ministr školství předal Ceny Přístav za rok 2014

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 5. prosince 2014 své tradiční ocenění za podporu mimoškolní činnosti – Cenu Přístav. Laureátek a laureátů ceny ČRDM za letošní rok bylo celkem 11.

  • Publikováno: 11. 12. 2014

„Všichni si uvědomujeme, že mimoškolní činnost je velmi důležitá, klíčová. A pokud se dělat nebude, tak nám naše děti budou vyrůstat na ulici, budou nám více fetovat, budou si více hrát na počítači a zbytečně tím trávit čas,“ pronesl během udílení cen ministr školství Marcel Chládek.

Podle ministra školství „je samozřejmě velmi důležité, abychom naše děti vedli formou občanského vzdělávání k nějakému vlastnímu názoru, k tomu, aby to byly svébytné osobnosti. A obzvláště v době, kdy slavíme dvacáté páté výročí po roce 1989, a bohužel máme u nás i dnes extrémní světové názory – a možná i extrémní strany či hnutí, které velmi připomínají některá hnutí například před rokem 1938.“ Marcel Chládek přislíbil podpořit oblast mimoškolní výchovy i finančně: „Příští rok by měl být významně navýšen i rozpočet na tuto oblast. Já si myslím, že dlouhodobě byla v minulosti podfinancována,“ poznamenal. Spolu s ním pogratulovali oceněným také radní pro sociální oblast a školství Irena Ropková a předseda ČRDM Aleš Sedláček.

Cenou ČRDM „Přístav“ se rozumí symbolický výraz uznání vysloveného vytipovaným představitelům veřejné správy a samosprávy na místní či regionální úrovni (nebo i zástupcům firem) za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Nositeli letošní řádné Ceny Přístav 2014 se stali: ředitel Odboru regionální přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ČR Jiří Horáček, referent odboru evropské územní spolupráce MMR Josef Žid, generální ředitelka Hotelu Ibis Old Town Praha Iva Nešvarová, náměstek ostravského primátora pro resorty sociálních věcí, sport a volný čas Martin Štěpánek, zastupitel obce Jince Miroslav Maršálek, starosta obce Řepice Martin Vysoký, místostarostka obce Řepice Věra Mráčková, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Nositeli mimořádné Ceny Přístav 2014 jsou armádní generál Petr Pavel a bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina.

Podávat návrhy na kandidáty Ceny Přístav mohou podle regulí alespoň tři organizace dětí a mládeže nebo DDM (Dům dětí a mládeže). Ocenění má podobu ručně malované lahve s vloženým poselstvím. Smyslem této ceny je poukázat na dobré zkušenosti z komunální politiky, obecně z veřejného života. Udělená Cena Přístav vlastně říká: přístup držitele či držitelky k navrhovatelům z řad dětských a mládežnických spolků je natolik vstřícný, že stojí za povšimnutí a může být v tomto ohledu vzorem ostatním.

Výše zmíněné Setkání je již zavedenou akcí ČRDM. Koná se v předvánočním čase, zpravidla během první prosincové dekády, a mívá společensko-pracovní ráz. Skýtá prostor jednak ke kontaktům zástupců členských sdružení ČRDM mezi sebou i s pozvanými hosty, a jednak k zevrubnému rozboru vybraných témat.

V rámci toho letošního se mj. uskutečnila beseda se dvěma osobnostmi, které se stavěly proti zvůli komunistického režimu. Do Barokního refektáře v Jilské ulici přišly zavzpomínat a popovídat si s účastníky Setkání signatářka Charty 77 Milena Černá a její kolegyně z disentu Iva Vojtková. Jejich vystoupení lze přiřadit k dozvukům nedávných oslav 25. výročí Sametové revoluce – podobně jako předání cen vítězům geocachingové soutěžní hry Sametky, uspořádané Českou radou. Hra spočívala v hledání ukrytých schránek se skutečnými příběhy vážícími se k pádu komunistického režimu v listopadu 1989 a k éře nesvobody, jež mu předcházela. Dvě z dvou stovek oněch schránek obsahovaly příběhy od obou jmenovaných dam.

Pozvání České rady dětí a mládeže na besedu s tématem prevence kriminality spjaté se zneužíváním návykových látek přijal ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Jeho přítomnost na Setkání jen potvrzovala význam a smysl mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží, které se pod křídly ČRDM věnuje stovka jejích členských organizací a spolků. Dohromady sdružují přes dvě stě tisíc lidí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...