Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Skauti a skautky z celé země budou o víkendu diskutovat, hlasovat a volit v Litomyšli

Na 500 zástupců skautů a skautek z celé České republiky se tento víkend sjede do Litomyšle, kde budou na XIV. Valný sněm Junáka rozhodovat o dalším směřování celé organizace a volit své…

  • Publikováno: 26. 03. 2014

Zabývat se budou mimo jiné předkládanou „Strategií Junáka do roku 2022“, ale oslaví i několikaletý souvislý růst členské základny.

Dalšími tématy z hlavní náplně programu letošního XIV. Valného sněmu Junáka jsou diskuze nad případnou změnou názvu organizace, otázka členství Junáka ve světové skautské organizaci WAGGGS nebo přijetí nových stanov organizace v návaznosti na zahájení účinnosti nového Občanského zákoníku.

„Daří se nám! Od roku 2006 setrvale roste počet skautek a skautů, zvyšuje se počet dětí, které vstupují do oddílů, a více z nich u skautingu dlouhodobě zůstává. Letošní překročení hranice 50 000 registrovaných členů je toho důkazem. Junák získává novou oporu v generacích dospělých, kteří prožili skauting v 90. letech. Díky nim můžeme nabízet dobrodružství skautingu klukům a holkám v 1500 skautských oddílech po celé zemi. Svět kolem nás se překotně vyvíjí a staví před nás stále nové výzvy, na které reagujeme v souladu s posláním skautingu nabízet prostor pro všestranný rozvoj každého mladého člověka,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka.

O významu organizace, která je největší výchovnou organizaci pro děti a mládež v ČR, svědčí také to, že Valný sněm uvítá velké množství významných hostů, mezi nimiž jsou například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek nebo řada poslanců a senátorů, kteří sami skautingem prošli. Sněm se pořádá za účasti a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Litomyšl Michala Kortyše.

Valný sněm je nejvyšším orgánem Junáka, je svoláván jednou za tři roky a delegáti jednotlivých jednotek po celé republice na něm volí celostátní vedení organizace. To pak v jejím čele pracuje v mezidobí sněmů na základě zadání vzešlého právě ze sněmu.

Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své existence.

XIV. Valný sněm Junáka se bude v Litomyšli v městském pivovaru a jízdárně konat od 28. do 30. března 2014.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...