Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ohlédnutí za historií Národního institutu dětí a mládeže

Šedesátiletá historie trvání Národního institutu dětí a mládeže se uzavře 31. prosince 2013.

  • Publikováno: 06. 12. 2013

Svou činnost zaměřoval na problematiku zájmového a neformálního vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťoval metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Od 1. ledna 2014 se stane součástí Národního institutu pro další vzdělávání.

Historie národní instituce pečující o děti a mládež sahá až do roku 1953. Na podzim téhož roku jí byla svěřena do užívání Gröbova vila. Po opakovaných změnách názvu došlo od roku 1957 k jeho ustálení na Ústřední dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka (ÚDPM JF), který instituce nesla (vyjma krátkého období roku 1968, v němž pionýry nahradily děti) až do roku 1990, kdy se pod dojmem transformace uchýlila k odpolitizování, a to včetně svého pojmenování – pionýry opět nahradily děti. Od roku 1993 se organizace mění na Institut dětí a mládeže (IDM) přímo řízený ministerstvem školství. V roce 2005 se po připojení do té doby samostatných OPŘO v Hořovicích a Prachaticích stává Národní institut dětí a mládeže MŠMT (NIDM) přímým nástupcem uvedených organizací s více než padesátiletou historií.

Ústřední dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka byl (dle archivních záznamů) hrdým nositelem státního vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“.

Na letošní rok připadá výročí 60 let uplynuvších od vzniku ÚDPM JF – ÚDDM – IDM – NIDM. A v poslední den roku 2013, v roce 60letého výročí trvání, Národní institut dětí a mládeže zanikne. Od 1. ledna 2014 se jeho další historie začne odvíjet pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, jehož se stane nedílnou součástí. Nadále tedy bude pokračovat chod většiny agend bývalého NIDM spolu s realizací projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Věřme, že stejně kvalitně jako doposud.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2

 


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...