Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Zrušení Národního institutu dětí a mládeže neznamená konec jeho aktivit

Národní institut dětí a mládeže, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (NIDM) jako přímo řízené odborné pracoviště Ministerstva…

  • Publikováno: 20. 11. 2013

Účelem vzniku NIDM (www.nidm.cz) byla státní podpora a ochrana mládeže. Svou činnost zaměřoval na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťoval metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Institut nabízel své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům. Prostřednictvím Talentcentra zaštiťoval podporu nadaných dětí a mládeže, pro žáky ZŠ a studenty SŠ organizoval celou řadu soutěží (Evropa ve škole, Daniel, Středoškolská odborná činnost), včetně oborových olympiád (dějepisná, jazykové olympiády apod.) a on-line aktivit pro nadané žáky v Talnetu.

NIDM se úspěšně zabýval také projektovou činností, spolufinancovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Díky projektu PERUN – Péče, rozvoj, uplatnění nadání – vytvářel základní prvky v systému péče o nadané žáky. Společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Institut realizoval další projekt Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání a navazující projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

K rozhodnutí o zrušení 50 % přímo řízených organizací působících při ministerstvech vlády ČR k datu 31. prosince 2013 došlo minulý rok. Mezi tyto instituce byl zahrnut také Národní institut dětí a mládeže. Posléze se ale ukázalo, že i v tomto případě je mnohem snazší přijímat politická rozhodnutí, než je uskutečnit tak, aby výsledkem nakonec místo zlepšení stavu nebylo jeho zhoršení. Zde šlo konkrétně o to, jak při zrušení NIDM zajistit do budoucna chod agend, které dosud spolehlivě zajišťoval – počínaje vzděláváním pracovníků v oblasti neformálního vzdělávání a podporou talentovaných žáků přes program Mládež v akci a provoz Národního informačního centra pro mládež (NICM) až po realizaci dvou stěžejních projektů PERUN a K2.

Výsledkem hledání řešení, které by co nejméně poškodilo výše uvedené služby, bylo rozhodnutí z července tohoto roku, že podstatná část NIDM – včetně výše uvedených projektů – bude k 1. lednu 2014 sloučena s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Česká národní agentura Mládež (zajišťující program Mládež v akci) se již od 1. října 2013 stala součástí Domu zahraničních služeb a ke stejnému datu přešlo NICM pod Národní ústav pro vzdělávání. Pro spolupracovníky projektů PERUN (před transformací vyjmut z ESF projektů) a K2 a zájemce o jejich výstupy to především znamená, že i v příštím roce poběží všechny jejich plánované aktivity. Stejně tak se s nimi budou setkávat i na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

Lze tedy reálně očekávat, že navzdory organizační náročnosti transformace NIDV a NIDM a omezení některých jeho agend nedojde ke ztrátě kvality aktivit a projektů končícího Institutu, které mimo jiné mají podporovat kvalitu institucí neformálního vzdělávání a vyvářet pro ně metodické nástroje i příznivější právní prostředí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...