Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Od věku sloužím člověku: výstava o obalech a jejich recyklaci

Výstava „Od věku sloužím člověku“ je věnována obalům, recyklaci, transportu potravin a obalové technice od historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru.

  • Publikováno: 12. 11. 2013

Obaly jsou všude kolem nás a bez nich bychom si těžko dokázali představit normální život. Obaly chrání potraviny před zkažením, umožňují snadnější transport, chrání obsah výrobku před nežádoucími škůdci, umožňují nám potraviny konzumovat a mnoho dalších funkcí.

A právě obalům a jejich recyklaci je věnovaná dlouhodobá interaktivní výstava v Národním zemědělském muzeu, která je integrální součástí školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM.

Výstava představuje časovou osu vývoje obalů od historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru. Neboť právě obaly nás provázejí po staletí a tvoří významnou část našich životů, stejně jako byly nepostradatelnou součástí každodenního života našich předků.

Cílem výstavy je zábavnou a interaktivní formou propagovat téma třídění
a recyklace obalů
. Výstava představuje historický vývoj obalů na potraviny a stále pokračující snahu lidstva o jejich objemovou minimalizaci a zároveň o maximalizaci jejich funkcí.

Na výstavě je k vidění osm stánků pod názvy:
OCHRANA – Čistě, chutně, ze skladu
PŘEPRAVA – Lodí, vozem, v tašce, až na stůl
TVAR A ÚČEL – Otvírání, zavírání, dávkování, chlazení a ohřívání
INFORMACE – Co, kdo, jak, odkud, do kdy
VÝVOJ OBALŮ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ – z čeho, proč, k čemu, jak
RECYKLACE – kam s ním, co s ním, co nového z něj bude
VESMÍR
SVĚT BEZ OBALŮ

Stánky expozic zdůrazňují jednotlivé funkce, a to poutavou interaktivní formou zážitku. Pro potenciální zájemce je připraven u každého stánku text s podrobnějším vysvětlením, který si může odnést domů.

Druhá část výstavy se věnuje obalům na potraviny v historickém kontextu.

Již od pradávna se člověk snažil, aby mu potrava co nejdéle bez úhony vydržela a mohl ji zároveň přenášet. K jejímu uchování zprvu využíval to, co viděl kolem sebe, například trávu, listí, škeble, lastury nebo vydlabané tykve, později primitivní dřevěné nádoby nebo nádoby vytvořené spletením travin a proutí. Pokrok představovala až výroba keramiky.

Druhové a tvarové rozšíření používaných obalů šlo souběžně s lidským pokrokem. Významný moment představuje zdokonalení konzervačních postupů od konce
18. století a rozvoj obchodu s konzervovanými potravinami. Také výroba potravin průmyslovou cestou od druhé poloviny 19. století si vyžádala rychlý rozvoj a inovaci obalů. Průmyslové podniky potřebovaly velké množství papírových, kovových (plechových) a skleněných obalů, do kterých balily svoje výrobky.

Mezi dvěma světovými válkami byl zřetelný nárůst v používání skleněných obalů, i když plechové konzervy stále představovaly velmi silnou konkurenci. Ve druhé
polovině 20. století se do popředí začaly dostávat plasty, které dodnes v obalové technice v potravinářství víceméně dominují.

Pro objednané školy je připraven lektorovaný program. Pro děti jsou nachystány pracovní listy, obchůdky a dílna. Více informací a možnost objednání školních skupin: lektor@nzm.cz nebo T: 220 308 329

Výstavu můžete navštívit v sálech ve třetím patře Národního zemědělského muzea v Praze 7 každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Výstava je integrální součástí školního vzdělávacího programu „Tonda Obal“ neziskové společnosti EKO-KOM.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...