Přidat inzerci

Facebook

Navigace


U kulatého stolu o uznávání neformálního vzdělávání

V pondělí 21. 10. 2013. se uskutečnil v pořadí první Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2.

  • Publikováno: 24. 10. 2013

Uznávání neformálního vzdělávání v dnešní době nabývá na významu nejen v České republice, ale i na evropské úrovni. Touto problematikou se zabývá také Národní institut dětí a mládeže (NIDM), který uspořádal 21. 10. 2013 v prostorách Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok v Praze první ze čtyř kulatých stolů k uznávání neformálního vzdělávání plánovaných v průběhu realizace projektu K2. Akce se uskutečnila v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2. Jejím cílem bylo informovat o možnostech a dalším vývoji uznávání neformálního vzdělávání v našich podmínkách, seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v této oblasti a s možnostmi praktického využití kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání.

Hlavními tématy kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, Republikového centra vzdělávání, Domu zahraničních služeb, AIESEC ČR,  nestátních neziskových organizací, středisek volného času a domů dětí a mládeže, bylo představení projektu K2 a jeho přínosu pro tuto oblast, Rozmanitost v práci s dětmi a mládeží a čtyři roviny uznávání neformálního vzdělávání a Uznávání neformálního vzdělávání jako jedna z cest ke studijní a profesní kariéře a úspěšnému uplatnění na trhu práce.

V prvním bloku jednání vystoupila garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková, která mimo jiné definovala čtyři roviny uznávání neformálního vzdělávání, „… uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání; Uznání výsledků neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů; Formální uznání výsledků neformálního vzdělávání ze strany státu (Zákon 179/2006 Sb.); Uznání vlastních kompetencí samotným jedincem, který se učí a vzdělává tak, aby byl schopen si své kompetence rozvinuté neformálním vzděláváním uvědomit, prezentovat je, aby poznal sám sebe a mohl na nich založit plán osobnostního rozvoje, včetně kariérního“. Představila Osobní kompetenční portfolio (http://okp.ka2.cz), nástroj rozvíjený díky projektu K2, který může pomoci podpořit vnímání sebe sama, sebeuznání, sebedůvěru, stanovování životních cílů, může být rádcem k tomu, jak kvalitně vyplnit strukturovaný životopis, jak formulovat a prezentovat znalosti a dovednosti tak, aby zaměstnavatelé i vzdělavatelé byli schopni rozpoznat jedinečnost a osobní kvality každého jednotlivce. Připomněla také existenci „Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“ (Memorandum), které zatím podepsalo 13 signatářů. K dokumentu, který slouží jako podklad pro další jednání k podpoře uznávání neformálního vzdělávání, se připojilo svým podpisem např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy, Česká rada dětí a mládeže, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže aj. Daniela Havlíčková přítomné vyzvala k jeho další podpoře. Poté vystoupil ředitel Odboru pro mládež MŠMT Mgr. Michal Urban, který zdůraznil, „… že nezbytnou součástí celoživotního učení je právě neformální vzdělávání a je nutné hledat, třeba prostřednictvím projektů, jako je projekt K2, nástroje k tomu, aby i vzdělavatelé a zaměstnavatelé začali uznávat jeho výsledky“. Projektová manažerka Mgr. Irena Hošková, pověřena řízením NIDM, představila cíle a realizaci projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“, jeho přínos pro tuto oblast, a připomněla blížící se transformaci Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání, ke které dojde k 1. lednu 2014.

V dalším bloku k problematice uznávání neformálního vzdělávání vystoupil předseda ČRDM Ing. Aleš Sedláček, který hovořil o roli a poslání sdružení dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání a o hodnotě dobrovolnické práce, do diskuse se dále svými prezentacemi zapojili Ing. et Mgr. Libor Bezděk, předseda SP DDM, a Jiří Till, prezident AIESEC Česká republika. Ing. Petr Neuman představil činnost Republikového centra vzdělávání, hlavní atributy kariérového poradenství a jako ředitel kariérového poradenství přiblížil projekty a aktivity zaměřené na  žáky základních škol, středoškoláky, nezaměstnané, firmy a podniky, Ing. Ladislav Koubek, vedoucí Národního centra Europass ČR z Národního ústavu pro vzdělávání, přiblížil úlohu a význam Europassu pro mladé lidi a jeho další rozvoj.

Všichni účastníci kulatého stolu se v jeho závěru shodli, že cesta k uznávání samotného neformálního vzdělávání a postupně i výsledků neformálního vzdělávání ve všech čtyřech rovinách je běh na dlouhou trať, ale posun kupředu je již v mnoha ohledech patrný, například v první rovině – uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.
V pořadí druhý Kulatý stůl k problematice uznávání neformálního vzdělávání se z iniciativy Národního institutu dětí a mládeže v rámci projektu K2 uskuteční v listopadu 2013 a přizváni k němu budou zástupci státní správy a samosprávy.

Realizátory dvouletého projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) jsou od října 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Je koncipován jako individuální projekt národní v celkové výši 57 665 324 Kč (spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky). Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...