Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Kostka ke kostce... CVVZ 2013 v Třebíči

CVVZ je PRO VŠECHNY, kdo chtějí strávit příjemný víkend s lidmi, jež řeší podobné problémy, a kdo se chce něco nového dozvědět a načerpat novou energii pro práci s dětmi a mládeží.

 • Publikováno: 16. 10. 2013

 

Co je to Celostátní velká výměna zkušeností?
CVVZ je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova „přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti.
Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO, popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích.
Formou práce CVVZ je, od jejich vzniku, nabídka znalostí, dovedností, her, sportů a nápadů, využitelných při práci s dětmi a mládeží, dále nabídka vzájemných výměn zkušeností a diskusí o nich, případně i seznamování s místními tradicemi a pamětihodnostmi.
Účelem CVVZ je především pomáhat aktivním členům různých společenství dětí a mládeže, která se zabývají činnostmi dětí a mládeže ve volném čase, a podporovat osobnostní růst účastníků CVVZ.
CVVZ v základních i doplňkových částech programu zdůrazňují tvůrčí přístup k sebevýchově, sebevzdělávání, k řešení životních situací a k upevňování tolerantních přátelství.
CVVZ je akcí svou povahou nepolitická a nezisková.
CVVZ nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu.

Co je to Celostátní velká výměna zkušeností?
CVVZ je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova „přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti.

 • Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO, popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích.
 • Formou práce CVVZ je, od jejich vzniku, nabídka znalostí, dovedností, her, sportů a nápadů, využitelných při práci s dětmi a mládeží, dále nabídka vzájemných výměn zkušeností a diskusí o nich, případně i seznamování s místními tradicemi a pamětihodnostmi.
 • Účelem CVVZ je především pomáhat aktivním členům různých společenství dětí a mládeže, která se zabývají činnostmi dětí a mládeže ve volném čase, a podporovat osobnostní růst účastníků CVVZ.
 • CVVZ v základních i doplňkových částech programu zdůrazňují tvůrčí přístup k sebevýchově, sebevzdělávání, k řešení životních situací a k upevňování tolerantních přátelství.
 • CVVZ je akcí svou povahou nepolitická a nezisková.
 • CVVZ nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu.
Letos se sejdeme v Třebíči 15.-17.listopadu 2013
Neváhejte a pojeďte s námi. Zaregistrujte se on-line do 1.11.2013


 


   Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
   Reklama


   Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...