Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Národní galerie zve na komentované prohlídky výstavy Jan Křížek

Souhrnná výstava představí dílo sochaře Jana Křížka, jednoho z nejvýznamnějších a neoriginálnějších český umělců, kteří se usadili ve Francii.

  • Publikováno: 18. 09. 2013

Ačkoliv byl především sochař, Křížek po sobě zanechal i rozsáhlé kresebné, malířské a grafické dílo. Výstava uvede přes 300 Křížkových prací (70 z Francie, 100 ze sbírek Národní galerie v Praze, ostatní ze sbírek v ČR) a zařadí umělce do mezinárodního kontextu a společnosti (art brut, tašismus, Jean Dubuffet, Pablo Picasso, Jean Degottex, René Duvillier).

Z mnoha českých umělců, kteří se v minulém století usadili ve Francii, je Jan Křížek jedním z nejoriginálnějších. Žil tam od roku 1947 až do smrti a vytvořil podstatnou část svého díla. Podněty českého umění dokázal propojit s aktuálními proudy poválečné pařížské výtvarné scény a nalézt vlastní osobitý výraz. Dostalo se mu uznání významných francouzských teoretiků i umělců, především Michela Tapiéa, Charlese Estienna, André Bretona, Jeana Dubuffeta, Pabla Picassa a René Duvilliera.

V jeho díle se ojedinělým způsobem propojují výsledky obdivu k archaickému a mimoevropskému umění, k raně románské stylizaci, barokní expresi i k dílu Augusta Rodina s naprosto spontánním, rychlým gestem pohybujícím se na hranici automatického, intuitivního a impulsivního projevu. Ve skutečnosti proces své tvorby dokonale promýšlel a přesně věděl, kam směřuje a co sleduje. Je příznačné, že svým dílům nedával žádné názvy; důležitý byl pro něho vlastní proces hledání, kontinuita, vývoj: kresby a sochy byly „pouhé“ etapy na cestě k poznání. Když také dospěl k názoru, že cíle dosáhl, tvorbu ve svých čtyřiačtyřiceti letech ukončil a z Paříže se odstěhoval na francouzský venkov.

Výstava prezentuje dvacetiletí Křížkovy aktivní tvůrčí činnosti a jeho dílo alespoň v náznacích vsazuje do dobového kontextu.

Základní vstupné činí 150 Kč, snížené 80 Kč a rodinné 200 Kč. V rámci školní skupiny zaplatí jeden student 20 Kč.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...