Přidat inzerci

Facebook

Navigace


V práci s dětmi nechtějí ustrnout…

Jak zdolat K2? To byl podtitul úvodního semináře k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání, který se odehrál 31. května 2013 v rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality…

  • Publikováno: 05. 06. 2013

Seminář, který v prostorách Hub, s. r. o. v Praze na Smíchově uspořádal Národní institut dětí mládeže (NIDM), byl určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, školských zařízení pro zájmové vzdělávání a středisek volného času, kterým není lhostejné, v jaké kvalitě poskytují služby svým klientům, tedy dětem a mládeži ve volném čase. Jak se mnozí z nich vyjádřili, nechtějí v práci s dětmi a mládeží ustrnout, a proto se zapojili do projektu K2 a účast na semináři chápou jako první krok k zefektivnění a zkvalitnění práce jejich organizací, potažmo ke zlepšení nabízených volnočasových aktivit.

Cíle projektu K2 a jeho klíčové aktivity účastníkům představila ředitelka NIDM a projektová manažerka Irena Hošková. Zdůraznila, že „organizace neformálního vzdělávání mají zájem o to, aby se pracovalo s kvalitou řízení, a právě v tom by jim měl pomoci projekt K2 a jeho klíčová aktivita Aplikace nástrojů řízení kvality. Kromě zavedení on-line systému řízení kvality OLINA nabízí proškolení pracovníků s dětmi a mládeží, kteří zodpovídají za vzdělávací proces a kteří budou s výstupy dlouhodobě pracovat, proto má smysl se do projektu aktivně zapojit… Čas běží a my nemůžeme pouze stát u cesty a ukazovat směr, musíme se po té cestě vydat a dělat vše pro to, abychom dětem stále rozuměli, abychom věděli, jak uspořádat kvalitní mimoškolní aktivity, abychom byli schopni mluvit jejich řečí. Jinak se může stát, že nás do svého světa nepustí. Ale přitom si musíme ponechat lidský přístup při zavádění nástrojů řízení kvality jako prostředku komunikace.“ Ve svém vystoupení připomněla, že akreditované vzdělávací programy by posléze měly přejít do Národního institutu pro další vzdělávání v rámci plánovaného sloučení s NIDM.

Supervizor projektu K2 Tomáš Machalík z Národního institutu dětí a mládeže ve svém vystoupení hovořil o sebehodnocení organizací neformálního vzdělávání a upozornil, že on-line systém OLINA kromě administračního, kompetenčního a hodnoticího modulu obsahuje i vzdělávací prvky díky e-learningovému modulu. Jaroslav Hynek ze sdružení YMCA apeloval, že systém sebehodnocení organizací neformálního vzdělávání musí zůstat na dobrovolné bázi, aby se do projektu zapojily. Přínos systému OLINA vidí v možnosti kontroly, zda všechny procesy v organizaci fungují tak, jak mají. Jana Vargová účastníkům semináře přiblížila, jak probíhají sebehodnoticí procesy v pražském Domě dětí a mládeže Spirála. Přestože prošli SWOT analýzou a sebehodnoticím procesem podle systému ISO, zapojili se i do projektu K 2, protože je stále co zlepšovat. František Saifrt z organizace CERT Kladno hovořil o nezbytnosti řízení procesů, o procesní analýze, o nástroji CAF a o přínosu interního auditu a nastavení akčních plánů pro zlepšení kvality. Propracovaný systém řízení kvality v organizaci Junák představila Anna Šlechtová.

Během dopoledního programu se účastníci semináře mohli zapojit do řešení simulovaných situací, které mohou nastat v jejich organizaci, formou anonymního dotazníku a praktických ukázek.

V odpoledním bloku garant Aplikace nástrojů řízení kvality Pavel Brabenec spolu s odborným pracovníkem Adamem Spálenským z NIDM názorně představili, jak s on-line systémem řízení kvality OLINA pracovat, jak a proč se do něj zaregistrovat. Zdůraznili, že využívání OLINY vede k zefektivnění chodu organizace a k její profesionalizaci, a připomněli, že je bezplatné. Vyzvali zástupce organizací neformálního vzdělávání, aby se přihlásili do veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“, jejímž prostřednictvím získají tvůrci systému OLINA různorodé návrhy a varianty způsobu hodnocení hlavního procesu (výchovy a vzdělávání) a úpravy jednotlivých modulů systému od samotných organizací.

V odpolední panelové diskuzi odpovídali na dotazy z pléna zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – ředitel Odboru pro mládež Michal Urban a Klára Bezděková, předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, Libor Bezděk ze Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže, ředitelka NIDM a projektová manažerka K2 Irena Hošková a supervizor projektu K2 Tomáš Machalík. Vyplynulo z ní, že ne všichni diskutující jsou přesvědčeni, že on-line systém řízení kvality OLINA je již zcela dopracovaný. To by měla změnit pilotáž systému, která může jeho konečnou podobu pomoci vylepšit. Nicméně se shodli, že neziskovému sektoru, školským zařízením pro zájmové vzdělávání a střediskům volného času nabízí velký potenciál k rozvoji a k vnímání kvality vlastní organizace.

Michal Urban z ministerstva školství chápe systém OLINA „jako dobrovolný nástroj, který stimuluje každodenní práci organizací, jak ji dělat lépe, jak obstát v konkurenci dnešního světa … dává návod jak zlepšit chod organizací neformálního vzdělávání.“ A co bude se systémem OLINA po skončení projektu? „U úspěšného projektu Klíče pro život se podařilo vyjednat formu udržitelnosti a podobný systém byl zohledňován také u projektu K2. Vidím v jeho výstupech budoucnost, proto uděláme vše pro jejich udržitelnost. U systému OLINA je to jednoduché v tom, že existuje v elektronické podobě, takže spíše půjde o administrativní podporu. Díky projektu zůstanou proškolení lidé přímo v organizacích neformálního vzdělávání a budou předávat své zkušenosti dál, v tom spočívá jeho udržitelnost,“ uvedl na závěr diskuze Michal Urban.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...