Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Národní zahájení Festivalu muzejních nocí

V letošním roce se uskuteční již IX. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 17. května do 8. června 2013.

  • Publikováno: 05. 05. 2013

Celorepublikový festival, který pořádá od roku 2005 každoročně Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje platformu pro společnou kooperaci, a také pro lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí. Festival se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se každý rok zapojují nové instituce, a která nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu v České republice dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se tak stalo dynamickým prvkem Festivalu muzejních nocí u nás. A nejen jeho, ale také celé soustavy mediálních kampaní, které pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve snaze zviditelnit a přiblížit veřejnosti obor muzejnictví. Tato zahajovací slavnost se stala každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky.

Letošní, v pořadí již šesté slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 17. května 2013 od 16.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Partnerem Národního zahájení je Asociace krajů ČR a akce se uskuteční pod záštitou radního pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky a starosty města Jindřichova Hradce Ing. Stanislava Mrvky.

Oficiálního zahájení Festivalu muzejních nocí se zúčastní zástupci Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR, a zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Národním muzeu ocenění v XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012. Toto slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání a vzájemný dialog s dalšími kolegy i se širokou laickou veřejností, pro niž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.

Na oficiální Národní zahájení festivalu naváže muzejní noc v Muzeu Jindřichohradecka a v dalších kulturních institucích po celé České republice. Festival vyvrcholí jubilejním desátým ročníkem Pražské muzejní noci, která se uskuteční v sobotu 8. června 2013 a celý Festival muzejních nocí 2013 uzavře.

PROGRAM NÁRODNÍHO ZAHÁJENÍ FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ 2013

Oficiální zahájení v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka (vstup jen pro zvané hosty)
15.00 – 16.00 prezence účastníků
16.00 – 16.45 slavnostní zahájení IX. ročníku Festivalu muzejních nocí 2013
16.45 – 17.00 prezentace vítězů XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012
17.00 – 17.10 prezentace Muzejních nocí dvanácti organizací zřizovaných Jihočeským krajem 17.10 – 19.00 raut v prostorách konferenčního sálu muzea
V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2013 bude od 17.00 do 20.00 hodin účastníkům akce zpřístupněn areál jezuitského semináře na Balbínově náměstí včetně výstav a expozic.

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI 2013 V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA

Kostel sv. Jana Křtitele
19.00 – varhanní koncert
19.15 – slavnostní otevření půdních prostor nad kostelem sv. Jana Křtitele
19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 21.10, 21.30 – vstupy na půdu kostela, podle časových vstupenek, které si budou moci zájemci vyzvednout na pokladně jezuitského semináře na Balbínově nám. od 10. května 2013

Rajský dvůr minoritského kláštera
20.30 – vystoupení Jarošovské krojové družiny na téma Prodaná nevěsta
21.00 – flamencové taneční a hudební vystoupení na téma Carmen
21.40 – divadelní spektákl s orientálním tancem Stětí Jana Křtitele na téma Salomé

Zadní dvory minoritského kláštera
19.30 – 22.00 – zastavení s Emou Destinnovou – soutěžní úkoly pro děti na náměty oper (Rusalka – rybářské zastavení, Libuše – archeologické zastavení, Děvče za Zlatého západu – historické zastavení, Madam Butterfly – umělecké zastavení, Aida – historické zastavení, Prodaná nevěsta – národopisné zastavení)
Okultní koutek Emy Destinnové v Soukenické kapli

22.00 hodin – ukončení Muzejní noci


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...