Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají

Při úvahách, na jaké volnočasové aktivity své dítě přihlásit, by měli rodiče vzít v potaz, že se dětská sdružení svou kvalitou vyrovnají komerci, a navíc vyjdou podstatně levněji.

  • Publikováno: 08. 09. 2012

S prvními desítkami odučených hodin, jimiž odstartoval nový školní rok, vyvstává před dětmi a jejich rodiči staronová otázka: Jakým způsobem a kde má dítě trávit svůj volný čas? Možná, že letos spolu s ní v některých rodinách zazní ještě další: A budeme na to vůbec mít?

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) proto doporučuje rodičům, aby při řešení zmíněného dilematu vzali do úvahy i možnosti, které jim v tomto ohledu skýtají dětská občanská sdružení. Jejich program totiž nejen že obstojí v konkurenci s komercí, ale nabízí volnočasové aktivity výrazně levněji.

„Dětská sdružení mají u nás letitou tradici, jsou vedena proškolenými dobrovolníky a vyjdou v porovnání s komerčními zájmovými kroužky na zlomek jejich ceny,“ upozorňuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. Rozmanité dětské spolky a mládežnické organizace jsou podle něj s těmi mnohdy draze placenými přinejmenším srovnatelné, pokud jde o kvalitu jejich vedení i pestrost jejich zaměření.

„Díky dotacím ministerstva školství, finančním příspěvkům kraje nebo obce a faktu, že vedoucí se o své svěřence starají ve svém volném čase dobrovolně, nekladou na rodinný rozpočet zvláštní nároky,“ vysvětluje podstatu fungování dětských sdružení Ondřej Šejtka.

Pokud jde o členská sdružení ČRDM, akce jimi pořádané mohou být pro rodiče zajímavé ještě z jednoho aspektu. Při aktivitách členských spolků České rady jsou děti díky exkluzivní pojistce ČRDM automaticky pojištěné – a to dokonce i v tom případě, že samy ani nejsou regulérními členy některého z těchto sdružení.

O šíři programové nabídky spolků zaměřených na trávení volného času dětí se mohou rodiče snadno přesvědčit jednak na internetové adrese České rady dětí a mládeže, a jednak díky jejímu portálu Kamchodit.cz. Druhá z uvedených adres obsahuje interaktivní mapu se základními informacemi o objektech sloužících mimoškolní výchově a kontaktech na jejich uživatele z řad skautů, pionýrů, tomíků, mladých hasičů, záchranářů, folkloristů, woodcrafetrů, brontosaurů, debrujárů, mladých chovatelů a dalších. Portál funguje již několik let a aktuálně obsahuje na 3600 záznamů z více než 800 měst a obcí z celé naší republiky.

S volbou vhodného způsobu, jak mohou děti trávit volný čas, pomůže i „Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“. Text si všímá významu celkového osobnostního rozvoje dítěte, připomíná vliv dobré party kamarádů a upozorňuje na přirozenost toho, že dítě své zájmy s přibývajícím věkem mění. Devatero přitom nabádá ke spolupráci rodičů s vedoucími oddílů a podtrhuje význam tzv. zpětné vazby včetně příslušných referencí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...