Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Navštívili jsme Techmania Science Center

Město Plzeň a okolí má spoustu příležitostí pro školní akce. Na školní výlet se můžete vydat třeba do ZOO, Dinoparku, do podzemí, starší děti ocení návštěvu pivovaru a pro všechny bude jedním…

  • Publikováno: 20. 08. 2012

Techmania Science Center vznikla jakožto originální instituce neformálního
vzdělávání, jejíž princip je založen na interaktivních exponátech. Právě ony
herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip.
Interaktivita spočívá v tom, že návštěvníci svojí činností exponát
„rozhýbou“ tak, aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip.
Učení je zde postaveno na vlastním prožitku, zkušenosti a vzbuzení zájmu o
danou problematiku. Nabídka science centra pro jednotlivé obory navíc bohatě
doplňuje výuku realizovanou v rámci formálního vzdělávání a vychází vstříc
potřebám pedagogů, žáků a studentů.

Při naší návštěvě jsme vyzkoušeli snad většinu exponátů a od některých jsme
se nemohli odtrhnout. Přece jen je velmi zajímavé být součástí děje,
vyzkoušet si vše jak funguje. Také se nám líbila lávka na níž je přehledně a
názorně ukázán vývoj a sláva Škodovky.

Projekt Techmanie si klade za cíl popularizovat technické a přírodovědné
obory a v návaznosti na ně ukázat současné hranice lidského poznání. Science
center podněcuje k zájmu o fyzikální, chemické či matematické fenomény,
které jsou všude kolem nás, a poukazuje na nezodpovězené otázky, na které
budou hledat odpovědi další generace – nejlépe mladí návštěvníci science
centra.

Techmania byla v historické budově plzeňských Škodových závodů otevřena 3.
listopadu 2008. Od tohoto data science center přivítalo již více téměř 250
000 návštěvníků a stalo se tak nejen jedním z předních turistických cílů
Plzeňského kraje, ale také jedinečným projektem neformálního vzdělávání v
rámci celé ČR. Na ploše 3 000 m2 se zde nachází putovní i permanentní
expozice s desítkami originálních exponátů.

Do roku 2014 chce Techmania nejen rekonstruovat zbývající část vlastní
historické budovy a vybavit ji moderními interaktivními expozicemi, ale
především rozšířit celé science center na téměř 30 000m2 a vytvořit tak
vlastní urbanistický areál vytržený z průmyslové oblasti Škodovky. Jeho
součástí bude například i planetárium, a to v budově, která je národní
kulturní památkou.

Techmania nabízí permanentní i putovní expozice. Mezi ty, se kterými se v
Techmanii můžete setkat vždy, patří:

1) Edutorium: na 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky.
Expozici, která je hojně využívána např. školními skupinami pro výuku dle
osnov, doplňuje i internetové WebEdutoium, originální encyklopedie vědy a
techniky dostupná přes:
http://www.techmania.cz/edutorium/

2) Přijď na to!: tři desítky hlavolamů a zábavných hraček, které v sobě
ukrývají fyzikální princip (např. základy mechaniky, zákon zachování
hmotnosti atd.) a cvičí zručnost, postřeh, trpělivost a kombinační
schopnosti nejen dětských návštěvníků science centra.

3) Expozice ŠKODA: Díky své provázanosti se ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.,
sídlem ve škodováckém areálu a hlavně faktem, že Plzeň nemá podnikové muzeum
značky ŠKODA, je logické, že právě v Techmanii se mohou návštěvníci opět
interaktivní formou seznámit s historií a současností společnosti ŠKODA. K
vidění jsou např. čtyři technické unikáty: první laminátová lokomotiva na
světě (tzv. 32 E, rok 1963), nejstarší dochované elektrická lokomotiva,
kterou Škodovka  vyrobila (tzv. 2Elo, rok 1928), parní stroj MARX (r.v.
1909), jenž  byl ve své době vrcholem „škodovácké“ techniky a jediný
dochovaný trolejbus ŠKODA 3Tr3 z roku 1947.

Techmania ve svých prostorách i mimo ně rovněž nabízí celou řadu populárně
vzdělávacích show, přednášek, workshopů a dalších aktivit, které napomáhají
zvýšit zájem veřejnosti o technické a přírodovědné obory.

Science center je již tradičně národním koordinátorem Noci vědců, což je
iniciativa Evropské komise. Od roku 2009 je rovněž hostitelskou organizací
informační Evropské komise Europe Direct Plzeň, poskytující bezplatné služby
týkající se informovanosti a popularizace evropských otázek.

Otevírací doba Techmanie: po – ne 9:00 – 17:00.
Ceny vstupného
– Dospělí: 140 Kč
– Děti od 4 do 15 let, studenti, důchodci, TP/ZTP: 90 Kč
– Skupiny nad 10 osob: cena za osobu 75 Kč. Prosíme o rezervaci předem.
– Skupiny s výukovým programem s průvodcem – cena za osobu: 95 Kč
– Rodinné vstupné: 300 Kč
– Děti do 4 let – individuální vstupné: zdarma
– Pedagogičtí pracovníci všech typů škol: zdarma

Po naší návštěvě můžeme vřele Techmanii doporučit pro školní akce, školní
výlety i doplněk výuky všech typů škol. Přijďte objevovat svět do Techmanie!


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...