Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nový portál dává prostor lidem s handicapem

Na jaře 2012 byl zahájen provoz nového zdravotně-sociálního internetového portálu Lidé mezi lidmi, který má za cíl přiblížit život a problémy lidí s handicapem běžné populaci.

  • Publikováno: 13. 06. 2012

Nový portál současně dává těmto lidem možnost se na webu realizovat, ať už psaním článků, blogu nebo zveřejněním uměleckých děl.

„Portál by se měl stát oknem mezi světem zdravých lidí a lidí jakkoliv znevýhodněných,“ říká šéfredaktor Josef Gabriel, který má sám dlouholeté novinářské zkušenosti ve zdravotně-sociální oblasti a vysvětluje, že hlavním cílem portálu je prosazování práv handicapovaných občanů a poukazování na jejich nelehkou situaci v současné společnosti.

„Navzdory lidským právům a hodnotám, ke kterým se hlásí moderní evropská společnost, a navzdory mnoha mezinárodním dokumentům, ke kterým se Česká republika přihlásila, jsou u nás lidé se zdravotním postižením stále vytlačováni na okraj společnosti. Portál Lidé mezi lidmi se proto zasazuje o obecné uznání a dodržování práv osob se zdravotním postižením,“ dodává Gabriel.

Těmito právy jsou především:
– právo na normální plnohodnotný život pokud možno v domácím prostředí, nikoliv v institucích
– právo na kvalitní zdravotní péči a dostatečnou nabídku sociálních služeb
– právo na uplatnění v životě společnosti včetně pracovního uplatnění za přiměřenou odměnu.

V České republice žije přibližně milión lidí se zdravotním postižením. Patří mezi ně například děti s autismem, mladí lidé po úrazu, dlouhodobě nemocní středního věku i senioři, u nichž s léty přibývají zdravotní problémy a u nichž se zvyšuje závislost na pomoci jiných lidí.

Právě jejich příběhy zpracovávají redaktoři do rubrik se souhrnným názvem Well being. Tento pojem tvůrci webu chápou jako směřování k co největší životní pohodě handicapovaných, k jejich plnohodnotnému životu. Redakční články jsou v mnoha ohledech o to autentičtější, že redaktory jsou téměř stoprocentně lidé, kteří sami mají nějaký typ zdravotního postižení. Nejzajímavější příběhy lidí, kteří úspěšně překonali obtíže spojené s nemocí a často se ještě sami angažují v pomoci druhým, jsou vyzdviženy v rubrice nazvané VIP.

Prostor je na webu v rubrice Představujeme věnován také institucím a organizacím z celé České republiky, které poskytují znevýhodněným občanům pomoc v nejrůznějších sférách. 
Diskusi nad různými tématy umožňuje rubrika Blog, kam své příspěvky umisťují jak sami handicapovaní, tak i zainteresovaní odborníci. Velmi inspirující jsou také umělecké rubriky, a to výtvarná Art Brut a literární Dílna.

Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje občanské sdružení Dobré místo, které je partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce“.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...