Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Brána k druhým se otevírá

Jste parta, která se neschází jen kvůli zábavě? Jste oddíl, který se dokáže starat i o to, co se děje kolem něj? Pak čtěte dál!

  • Publikováno: 08. 05. 2012

Právě pro vás je tu 1. ročník soutěže BRÁNA K DRUHÝM, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v rámci projektu Klíče pro život ji připravil Národní institut dětí a mládeže.

Zúčastnit se jí mohou oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“, a přitom nemyslí jen sami na sebe, ale pomáhají potřebným lidem, zvelebují okolí ve svém městě či obci, pečují o přírodu nebo třeba pořádají veřejnou sbírku, zkrátka rozdávají svou tvořivostí radost druhým.

Při navrhování soutěže její organizátoři vycházeli z toho, že zájem o veřejné záležitosti, podpora dobrovolnictví a výchova k demokracii je součástí národního projektu Klíče pro život, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže, který je odborným pracovištěm MŠMT pro podporu neformální výchovy a vzdělávání. Současně nechtěli rozmnožovat ten typ soutěží, ve kterých se oceňuje jednotlivec.

Soutěž „Brána k druhým“ tedy není zaměřena na „nejlepšího vedoucího“, nýbrž na skupinu lidí, kteří něco podstatného a prospěšného dokážou udělat pro druhé společně. V dnešní značně individualistické době je důležité ukazovat, že společenství je víc než součet těch, kteří ho tvoří. Proto také se také tvářemi této soutěže stanou ty osobnosti našeho veřejného života, jejichž lidské i profesní směřování vyjadřuje jak zájem o společné dílo, tak vlastní osobní nasazení ve prospěch těch, kteří pomoc potřebují.

Pět týmů, které svou aktivitou zvláště zaujmou porotu složenou ze zástupců institucí, jež mají k dětem a mladým lidem blízko, zástupců samosprávy i veřejně známých osobností, a které vítězně projdou „Bránou k druhým“, bude odměněno symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne na závěrečné konferenci národního projektu Klíče pro život 21. listopadu 2012 v Praze.

Snahou organizátorů je založit tradici, která přinese jak zajímavá svědectví o mediálně možná méně atraktivní, ale o to důležitější rovině života v naší přítomnosti, tak i povzbuzení těm, kteří si ve své snaze podporovat rozvoj občanské společnosti možná připadají trochu jako „ztracení vlastenci“. Jeden z cílů soutěže může být chápán jako příspěvek k tomu, aby slovo participace nebylo jen nepostradatelným zaklínadlem současných dokumentů o dětech a mládeži, ale vyjádřením jejich skutečné účasti při spoluutváření společnosti, jíž jsou nedílnou součástí a její budoucností.

Pokud chcete ukázat, co všechno se dá vymyslet pro lidi kolem, vlastní obec nebo přírodu, inspirovat ostatní, NEVÁHEJTE A ZAPOJTE SE! Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2012. Pravidla soutěže najdete tady, přihlásit soutěžní tým je možné zde a proč byste to měli zkusit, Vám řekne tento dopis.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...