Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Chaloupky v Jihlavě pořádají seminář nejen o údržbě zeleně

V budově Městské knihovny v Jihlavě se ve čtvrtek 9. února 2012 sejdou ti, kteří se ve svém profesním životě věnují údržbě veřejné zeleně a ti, kteří se podílejí na hospodaření v krajině.…

  • Publikováno: 02. 02. 2012

„Pro účastníky především z řad pracovníků technické údržby obcí a měst, zaměstnanců zahradnických firem, provozního personálu a správců sociálních, zdravotních a kulturních institucí a pro firmy hospodařící v krajině jsou připraveny zajímavé přednášky dotýkající se postavení přírody ve městě,“ informuje koordinátorka akce Veronika Cahová z organizace Chaloupky.

Obsahem přednášky Ing. Václava Křivana bude biodiverzita parků, alejí a významné zeleně, s konkrétním uvedením příkladů ohrožených druhů živočichů a požadavků na jejich ochranu a také postupů uplatňovaných pro jejich ochranu při péči o zeleň.

Druhá přednášející Ing. Vlasta Hábová se zaměří na otázku minimalizace nákladů při údržbě veřejné zeleně v rámci zavedení úsporných přírodě blízkých opatření.

„Chceme přiblížit otázky ochrany krajiny, typických společenstev i druhů, rozšířit téma využití prvků přírodních zahrad při údržbě veřejné zeleně či připomenout legislativní rámec vztahující se k danému tématu,“ dodává Cahová a pokračuje: „Především však zveme k diskuzi zástupce různých institucí, právnické i fyzické osoby. Naším cílem je vytvořit prostor pro předávání zkušeností.“

Seminář „Příroda ve městě“ proběhne v budově Městské knihovny v Jihlavě. Je možnost zvolit buď dopolední běh se začátkem v 9 hodin, nebo druhý blok od 13.30. Obsahová náplň obou termínů je shodná. Seminář je zdarma díky podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP VK. Občerstvení bude zajištěno na místě.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...