Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Školní časopis roku 2012

Chrudim – ve dnech 14. a 15. dubna 2012 proběhne workshop v rámci soutěže Školní časopis roku 2012 v Pardubickém kraji.

  • Publikováno: 09. 01. 2012

Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupová soutěž periodik v tištěné i online podobě, které vydávají redakce žáků od I. stupně základních škol až po žáky středních škol.
Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis.

Protože o. s. Altus neustále usiluje o návaznost na rámcové vzdělávací programy, tedy podporu v rámci hodin mediální výchovy, mohou se děti zúčastnit i doprovodných programů, jako třeba workshopu.

Cílem workshopu je účastníkům soutěže přiblížit práci novináře, vnímání dnešního mediálního světa, zprostředkovat výměnu zkušeností mezi mladými lidmi a inspirovat se. Součástí bude i návštěva redakcí tištěných periodik a rádia. Minimální věk je 12 let, optimální 14 – 19 let.

Soutěž podporuje vydávání školních periodik, síťování školních redakcí, motivuje tvůrčí třídní nebo školní kolektivy, pracující na školním časopise, umožňuje kontakt s profesionálními tvůrci periodik a je impulsem pro nové možnosti tvorby školních periodik.

V rámci soutěže je realizováno 13 krajských kol (Středočeský kraj a Praha mají společné krajské kolo).

Návazuje na individuální projekt národní Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, průřezové téma Mediální výchova a medializace a Podpora informačního systému pro mládež.

Celostátní soutěž je v kontaktu s redakcemi po celý rok, a to při těchto aktivitách:
Putovní výstava časopisů
Žurnalistické školy organizované v Praze, Českém Těšíně a Havlíčkově Brodu
Soutěž Článek měsíce, která měsíčně oceňuje publicistickou a uměleckou tvorbu mladých novinářů.
Organizování půldenních žurnalistických workshopů na školách.

Organizačně soutěž zajišťuje Asociace středoškolských klubů České republiky ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež NIDM MŠMT. Dalšími garanty jsou zástupci organizací Syndikát novinářů, Deník, Topzine.cz. V Pardubickém kraji je garantem soutěže Občanské sdružení Altus.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...