Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Národní geopark Egeria usiluje o místo v seznamu UNESCO

Vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země! Česko-bavorský geopark je ukázkovým územím s projevy stovky milionů let trvajících geologických procesů.

  • Publikováno: 15. 12. 2011

Příkopová propadlina podél významné struktury tzv. oherského prolomu je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoliv v ní nejmohutnější geologické projevy ustaly před pěti miliony let, přetrvávající tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita nadále lákají pozornost laiků i specialistů.

Geologické jednotky lemující prolom dokumentují přes 600 milionů let starou historii Země a její neobyčejné nerostné bohatství. Všechny tyto procesy daly tvář dnešní krajině, která je naším domovem. Naučme se ji chápat!

Geologickou pestrost území podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů, nesčetné minerální prameny a geologické fenomény.

Mnoho míst je chráněno jako přírodní a technické památky. Kulturně-vědecký význam krajiny utvářely světové osobnosti geologie jako Georgius Agricola, Johann Wolfgang Goethe, Kašpar Šternberk, Marie Curie-Sklodowská a další.

V Národní geopark Egeria najdete např. Svatošovské skály, rezervaci Soos, důl Jeroným nebo Karlovarské vřídlo.

Geopark Egeria bude usilovat o zařazení na seznam UNESCO.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...