Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Již za týden uvidíte tajemný svatovítský poklad

Už 17. prosince letošního roku si budete moci prohlédnout unikátní Svatovítský poklad, opředený mnoha legendami a zahrnovaný slovy obdivu.

  • Publikováno: 12. 12. 2011

Metropolitní kapitula u Sv. Víta spolu se Správou Pražského hradu připravila novou expozici, jejíž součástí jsou liturgické předměty nedozírné ceny. Jedinečný chrámový poklad vyniká nejenom svou krásou, ale také svým stářím. Nejstarší části spadají až do doby knížete Václava.

Tajemstvím opředený svatovítský poklad byl očím návštěvníků katedrály vždy skrytý v nepřístupných komnatách pražské katedrály. Mezi nejvýznamnější exponáty patří část zbroje sv. Václava z 9. století a svatoštěpánský meč s vyřezávanou rukojetí. Součástí sbírky je i Mojžíšova hůl nebo závoj, který podle tradice patřil Panně Marii.

Lidé si však budou moci prohlédnout i korunovační ostatkový kříž ozdobený vzácnými antickými a raně středověkými kamejemi. Korunovační kříž, který získal Karel IV., byl už za jeho vlády považován za nejvýznačnější předmět království. Kříž skrývá hřeb z Kristova kříže zasazený do zlata, dřevo z kříže, trn z koruny a kus houby, kterou římský voják namočil do octa a podal Ježíši. Dále bude možné si prohlédnout umělecké předměty z doby Rudolfa II. či doby baroka.

Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s hradní bazilikou již v roce 1069. Významná je však i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů.

Mohlo by se zdát, že nejcennější jsou zlaté kříže, zlaté monstrance, křišťálové nádoby nebo předměty zdobené drahými kameny. Tím nejvzácnějším jsou však relikvie světců, které tyto schránky obsahují. Patří mezi ně i lebka svatého Václava, která bývá vidět každoročně při Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

V průběhu staletí byl poklad obohacován četnými dary a naopak utrpěl ztráty v obdobích válek a nepokojů. Do dnešních dnů se dochovalo více než čtyři sta předmětů.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...