Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ohlédnutí za jubilejním Celostátním setkáním pedagogů středisek volného času

Cílem dvoudenní akce, která proběhla v rámci klíčové aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život, byla hlavně vzájemná výměna zkušeností z práce s dětmi a mladými lidmi.

  • Publikováno: 02. 12. 2011

Koncem listopadu přijelo do Státních léčebných lázní Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji bezmála tři sta ředitelů a pedagogických pracovníků středisek volného času a domů dětí a mládeže na své jubilejní, v pořadí již desáté setkání.

Jednání zahájil ředitel Odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Michal Urban. Účastníky setkání mimo jiné ujistil o podpoře organizací a pracovníků, kteří se věnují dětem a mladým lidem v jejich volném čase. Hovořil o důležitém strategickém dokumentu – o Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013 a o spolupráci s dalšími resorty v této oblasti. Připomněl také letošní Evropský rok dobrovolnictví, jenž „je oslavou účasti milionů mužů a žen v Evropě, kteří ve svém volném čase a bez jakéhokoli nároku na odměnu pomáhají tam, kde je to zapotřebí.“

Pedagogy volného času přivítal také ředitel Národního institutu dětí a mládeže Jiří Veverka a nastínil další směrování této instituce, která svou činností přispívá ke zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání a ke zvyšování odborné úrovně pracovníků s dětmi a mládeží.

Poté se ujala slova projektová manažerka Irena Hošková, aby prezentovala výsledky dosažené za dva roky realizace projektu Klíče pro život a jeho další cíle.

„Díky projektu se podařilo provázat formální a neformální vzdělávání, vytvořit systém podporující trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení jeho kvality a rozšíření nabídky. Jako první v Evropě jsme díky projektu podepsali se zaměstnavateli a vzdělavateli Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží, což je velká věc, která může napomoci mladým lidem lépe a snadněji se začleňovat do pracovního procesu. Proto věříme, že podpisů pod tento dokument bude přibývat.“

Dále připomněla důležitost prostupnosti počátečního, dalšího a celoživotního vzdělávání v rámci celoživotního učení.

O aktuálních změnách v legislativě týkajících se středisek volného času a oblasti zájmového vzdělávání referoval předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk a potvrdil, že jich opravdu není málo.

V diskusi vystoupili ředitelé a pedagogičtí pracovníci jednotlivých středisek volného času, aby se podělili s ostatními o své úspěchy z práce s dětmi, o své zkušenosti i problémy. Například Lída Pohanková ze SVČ Déčko Náchod hovořila o problematice dobrovolnictví v SVČ a upozornila na zákon o dobrovolnické službě, který není příspěvkovým organizacím nakloněn. Eva Bělohlavá z DDM Vratimov zase prezentovala práci dětí v Centru dětské komunikace, které se věnuje mediální výchově a Eva Schneiderová z oddělení neformálního vzdělávání NIDM přiblížila přítomným nový projekt PERUN (Péče, Rozvoj, Uplatnění Nadání), jehož cílem je podpořit nadané děti v oblasti přírodních věd.

Součástí programu a obohacením celostátního setkání byly tzv. vzdělávací dílny, jejichž průběh a kvalitu si vesměs všichni pochvalovali. Každý si mohl vybrat téma, které ho nejvíce zaujalo nebo které by pro něho mohlo být přínosem. Ocenili především vysokou odbornou úroveň lektorů a možnost vzájemné výměny zkušeností s kolegy, pomoc s řešením problémů, se kterými si třeba neuměli poradit, načerpání nové inspirace, zkušeností, poznatků a hlavně chuti do další práce s dětmi.

Na závěr setkání bylo vyhlášeno patnáct nejlepších pedagogických pracovníků středisek volného času. Za jejich práci jim poděkoval ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban, ředitel NIDM Jiří Veverka, manažerka projektu Klíče pro život Irena Hošková a předseda SP DDM Libor Bezděk, který byl také jedním z oceněných.

A jak by se dalo jubilejní setkání pedagogů volného času zhodnotit? Nejen podle slov Michala Urbana, ale i podle vyjádření samotných účastníků jako přínosné, inspirativní, příjemné a perfektně připravené.

Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu Klíče pro život


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...