Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Jihočeské grantové programy pro děti a mládež

V těchto dnech již byly i veřejně vyhlášeny následující programy podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji.

  • Publikováno: 16. 11. 2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání  schválilo Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012.
Uzávěrka žádostí u všech programů je stanovena na 9. prosince 2012.

Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání

Cílem programu je podpora činnosti subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, které pravidelně celoročně pracují v rámci mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží, podpora  zařízení pro zájmové vzdělávání. Podpora rozvoje činnosti výše uvedených subjektů a zařízení i ve směru k neorganizovaným dětem a mládeži. Jedná se o příspěvek na kontinuální celoroční práci s dětmi a mládeží. Z poskytnutého grantu nelze hradit jednorázové činnosti, pokud nejsou součástí dlouhodobého projektu.

Finanční prostředky grantu jsou určeny zejména na provozní náklady a náklady bezprostředně související se zajištěním činnosti organizace, pořízení materiálu a technického vybavení, náklady (výdaje) spojené s údržbou prostor a vybavení.

Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje: 20 000 Kč, maximální výše grantu 150 000 Kč

Podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů

Cílem programu je rozšiřování informačního servisu ve směru k dětem a mládeži, umožnit snadný přístup mladých lidí k informacím a informačním službám. Podporovat provoz a materiálně-technické vybavení stávajících informačních center pro mládež, rozvoj jejich činnosti a nabídky pro děti, mládež a veřejnost. Podpora provozu a materiálně-technického vybavování stávajících otevřených klubů pro neorganizované děti a mládež. Zřizování nových informačních center, informačních pointů a otevřených klubů zejména při stávajících domech dětí a mládeže a nestátních neziskových organizacích.

Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje: 20 000 Kč, maximální výše grantu 150 000 Kč

Podpora talentované mládeže a soutěží

Cílem  programu je přispět na úhradu finančních nákladů spojených s pořádáním postupových soutěží typu A a B vyhlašovaných MŠMT ČR, a tím podporovat kvalitní zabezpečení těchto prestižních soutěží. Jedná se zejména o náklady na úhradu cestovného, všeobecného materiálu nutného k zajištění soutěže a věcných odměn pro vítěze. Příspěvek na úhradu finančních nákladů spojených s organizováním soutěží typu C vyhlašovaných MŠMT ČR a dalších soutěží s celokrajskou a vyšší působností. Jedná se zejména o náklady na úhradu všeobecného materiálu nutného k zajištění soutěže.

Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje: 15 000 Kč, maximální výše grantu 100 000 Kč

Podpora mezinárodní spolupráce

Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže s důrazem na již existující partnerství s Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem. Realizace vzájemných výměn dětí a mládeže, které mají charakter výchovně vzdělávacích programů. V tomto programu nebudou podporovány projekty, jejichž hlavním záměrem jsou pouze reciproční návštěvy, školní výlety a exkurze. Kofinancování projektů podpořených z evropských dotačních titulů zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti dětí a mládeže.

Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje: 10 000 Kč, maximální výše grantu  30 000 Kč


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...