Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Národní technické muzeum Praha

Po čtyřleté rekonstrukci bylo v únoru Národní technické muzeum opět otevřeno. Je zpřístupněna část expozic v novém kabátě a moderním muzejním pojetí a nové sbírky.

  • Publikováno: 06. 11. 2011

Po několika letech, kdy budova muzea na Letné procházela náročnou rekonstrukcí, jsou zpřístupněny nové expozice, představující to nejlepší z muzejních sbírkových fondů.

Návštěvníci mohou spatřit autentické historické automobily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího z české architektury v expozici Architektury, stavitelství a designu. V jiném sále, evokujícím svojí atmosférou tiskárnu, mohou sledovat technický vývoj polygrafie od vynálezu knihtisku až po současnost. Nebo se v dobovém fotografickém ateliéru se skleněným stropem seznámit s unikátními přístroji ještě z doby počátku fotografie. Další expozice představí jednu z nejstarších věd, astronomii, jako významný obor poznání světa.

V budově NTM je zpřístupněno pět stálých expozic – Doprava, Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Tiskařství a Fotografický ateliér. V další fázi budou pro návštěvníky připraveny expozice – Technika v domácnosti, Příběh Národního technického muzea, Hornictví – uhelný a rudný důl, Dějiny železa, Foto-kino.

Architektura, stavitelství a design
Množství historických architektonických modelů, plánů, projektů či stavebních artefaktů soustředěných v této expozici dokumentuje vývoj české architektury od 19. století do druhé poloviny 20. století. Návštěvník se ocitne v secesní či kubistické ulici s dobovou dlažbou, lavičkou, lucernou a fasádami. Může nahlédnout do pracoven architektů 19. a 20. století, vybavených originálním nábytkem.

Astronomie
V expozici je prezentován soubor jedinečných astronomických přístrojů z 16.–20. století, doplněný originálními dokumenty, výkresy a mapami. Návštěvník nebude ochuzen o zážitek; funkční modely mu umožní pochopit principy fungování historických měřících a pozorovacích zařízení.

Doprava
Historický příběh automobilu, motocyklu, letectví, lodní či železniční dopravy v českých zemích dokumentují unikátní sbírkové předměty objasňující historické souvislosti vývoje dopravy a společnosti.

Tiskařství
Expozice přibližuje vývoj tiskařské výroby zejména v 19.–20. století. Tisková příprava, různé formy tisku i tiskařských výstupů budou předváděny v prostoru autentické dílny, která je vybavena originálními historickými stroji. Dojem umocňuje provozní zašpinění, vůně tiskových barev, originální pomůcky či matrice. Součástí expozice je rovněž prostor určený pro workshopy.

Fotografický ateliér
Expozice je vstupní součástí připravované expozice Foto kino. Jde o funkční maketu živnostenského fotografického ateliéru na denní světlo z přelomu 19. a 20. století. Je zde umístěna kolekce ateliérových, technických a salonních fotografických přístrojů, ale též dobové rekvizity – nábytek, malovaná pozadí, šatna apod. Galerijní prezentace mapuje historické fotografické techniky.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...