Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Týden dobrovolnictví odstartoval v Českém muzeu hudby

Týden dobrovolnictví je vyvrcholením aktivit Evropského roku dobrovolnictví (ERD) 2011. V České republice se koná v Praze ve dnech 31. 10. – 7. 11. v prostorách Českého muzea hudby.

  • Publikováno: 04. 11. 2011

Týden dobrovolnictví poskytuje prostor pro prezentaci různých forem dobrovolnictví spolu s informováním veřejnosti o této aktivitě.

Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství je tematickým rokem vyhlášeným Radou ministrů EU ve všech členských zemích pro rok 2011. Hlavní myšlenkou celé akce je podněcovat a podporovat úsilí, které vyvíjí Evropská unie spolu s členskými státy a místními i regionálními orgány k tomu, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví a zajistily tak větší zviditelnění dobrovolných činností, zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů.

Mezi cíle Evropského roku dobrovolnictví patří především vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolníky, zlepšení kvality dobrovolných činností, uznání a ocenění dobrovolné činnosti a zlepšení povědomí o významu dobrovolnictví. Gestorem ERD se v roce 2011 stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž národním koordinátorem celého projektu je náměstek ministra pro sport a mládež Jan Kocourek.

Během Týdne dobrovolnictví se budou konat  prezentace organizací zabývající se dobrovolnictvím, workshopy pro školy zaměřené na aktivní participaci ve společnosti, živá knihovna, oceňování dobrovolníků, semináře, kulaté stoly, ukázky činnosti jednotlivých organizací – např. deskové hry, kreativní workshopy aj.

Dobrovolnictví v číslech
Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Nadací rozvoje občanské společnosti a norským partnerem v roce 2010 zveřejnilo výzkum týkající se dobrovolnictví. Výzkum poukazuje na fakt, že organizovanému neboli formálnímu dobrovolnictví se věnuje 30% občanů ČR a 38% občanů se věnuje individuálnímu neboli neformálnímu dobrovolnictví – např. sousedská výpomoc.
Organizovaní dobrovolníci v Česku odpracují v průměru 11 hodin za měsíc – většina z nich se věnuje své činnosti dlouhodobě a pravidelně. Nejčastější dobrovolníci působí v oblasti sportu, tradičních zájmových aktivitách (myslivci, hasiči, zahrádkáři) nebo v kultuře.
Mnoho dobrovolníků pracuje v oblasti výchovy a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jejich činnost ročně dosahuje hodnoty téměř miliardy korun, jak dokazuje analýza České rady dětí a mládeže.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...