Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Druhý ročník Kecejme do toho je tady!

Po úspěších prvního ročníku projektu přichází roční druhý.To znamená také trochu změn a poučení ze získaných zkušeností. Co se tedy mění a jaké možnosti nyní projekt nabízí?

  • Publikováno: 13. 10. 2011

Nyní máte šanci opět navrhovat nová témata, která se týkají mladých lidí v ČR ve kterých byste rádi viděli nějaký posun a stanovisko mladých vzešlé z jejich diskuzí. Zároveň by se mělo jednat o témata, které ještě diskutována nebyla.

Hlavní rozdíl druhého ročníku projektu je v rozdělení témat do několika okruhů a tedy i způsobů práce a metod diskuzí.

První z okruhů zůstává stejný jako v ročníku prvním, kdy mladí mohou na akcích projektu, na webu projektu v sekci „Kecej do toho!“ ve vláknu „Co Vás pálí“ stejně jako na naší stránce na Facebooku a Twitteru navrhovat svá témata, která považují za důležitá a rádi by je dále řešili. Oproti prvnímu ročníku nebudeme vybírat témat šest, ale jen tři. Tato témata se mohou týkat čehokoliv co se mladých lidí v ČR dotýká.

Postup zůstává tedy stejný jako v prvním ročníku projektu. Odhlasovaná témata v anketě projdou diskuzemi na internetu, na jejich základě bude připravováno stanovisko na workshopu mladých lidí a diskuzi s odborníky z dané oblasti. Na závěr jej posvětí závěrečná konference projektu a stane se tak oficiálním stanoviskem, které bude komunikováno politikům a úředníkům.

Druhý okruh se zaměřuje na organizace a sdružení dětí a mládeže a na posílení jejich podílení se nebo-li participaci, na tvorbě „politik mládeže“ ČR. Tato témata budou také tři a do značné míry budou kopírovat hlavní dění v oblasti mládeže tak, jak se jimi zabývá i Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy; může se tak jednat např. o diskuze nad novou státní koncepcí v oblasti mládeže, financování aktivit mladých lidí ze strany státu nebo na podporu dobrovolnictví dětí a mládeže. Výstupy budou poté komunikovány a prodiskutovány s příslušným odborem MŠMT, jehož zástupci budou na diskuze také zváni.

Třetí okruh se zaměřuje na Evropskou unii a její dění v oblasti dětí a mládeže. Pro tyto účely jsme vyhlásili výzvu k zapojení tzv. styčných koordinátorů organizací a všech zájemců z řad mladých lidí. Pokud byste měli zájem se stát ještě členy této pracovní skupiny pro evropské záležitosti, můžete se ozvat na kontakty organizátorů.

Členové této pracovní skupiny budou v průběhu několika společných setkání během roku vyškoleni, aby věděli, jak Evropská unie funguje, jak pracuje v oblasti mládeže, jak prosazovat zájmy a lobovat v EU apod. Zároveň se budou věnovat především tématům, která se řeší v Evropské unii, a také aktuálním konzultacím v rámci tzv. Strukturovaného dialogu Evropské unie s mladými lidmi. Ty jsou nyní na evropské úrovni stanoveny na podporu kreativity a inovací mladých lidí a začleňování mladých lidí do společnosti.

Členové této pracovní skupiny budou upřednostňováni na evropské akce a akce zabývající se otázkami mládeže, např. na předsednické konference EU k mládeži, Evropský týden mládeže v Bruselu a další školení, semináře a konference mladých lidí v Evropě. Snahou je podpořit větší vhled mladých lidí do této oblasti, aby tak mohli získat cenné zkušenosti např. pro budoucí pracovní uplatnění.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...