Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Školy z Vysočiny mapují přírodu své obce a okolí

Se začátkem nového školního roku se osm škol z kraje Vysočina pustilo do zajímavé práce na školních projektech týkajících se tématu udržitelného rozvoje.

  • Publikováno: 15. 09. 2011

Po celý následující školní rok budou žáci se svými učiteli zkoumat, co se v okolí jejich školy či obce objevuje za rostliny, živočichy a horniny.

Zapojili se tak do programu „Podpora komunitní funkce škol“, vyhlášeného ekologickým centrem Chaloupky a podpořeného z ESF EU a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projektu se účastní tři střední školy – Katolické Gymnázium Třebíč, Gymnázium Chotěboř a Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – a pět základních škol – ZŠ TGM Jihlava, ZŠ Želiv, ZŠ Předín, ZŠ Polná a ZŠ Dolní Rožínka.

Ze zjištěných informací a nafocených fotografií budou skupinky dobrovolných badatelů tvořit např. svůj vlastní klíč k určování rostlin z okolí školy, informační plakáty o ekosystému nedaleké řeky v proměnách čtyř ročních období nebo deskovou hru o přírodě „za humny“.
Žáci budou moci svou práci konzultovat s odborníky v oborech zoologie, botaniky a dalšími.

„Doufáme, že se díky těmto projektům prohloubí či dokonce vznikne nová spolupráce školy s rodiči, místními spolky nebo dalšími potenciálními pomocníky, žijícími či pracujícími v okolí školy,“ říká Eva Králíková ze střediska ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.

Součástí každého školního projektu bude též tzv. pracovní den, během něhož žáci, učitelé, rodiče a snad i někdo další z veřejnosti podá pomocnou ruku přírodě v okolí dané školy či obce. V rámci těchto dnů mají školy v plánu např. vyčistit kus řeky, pomoci místní ZO ČSOP s prořezávkou náletových dřevin či s vyvěšováním budek pro hnízdění ptáků.

Na konci projektu uspořádá škola tzv. slavnostní projektový den, na němž širší veřejnosti představí výsledky své celoroční činnosti v projektu. Koncem května 2012 se zástupci všech škol potkají na závěrečném setkání a předají si své zkušenosti s mapováním okolí a se spoluprací s veřejností.

Pokud byste měli zájem zapojit se do projektu některé školy a nabídnout jim svou odbornou či laickou pomoc, ozvěte se na e-mail eva.kralikova@chaloupky.cz nebo na telefon 733 156 735.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...