Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

  • Publikováno: 03. 08. 2011

Budova je po celý rok přístupná veřejnosti v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem. Prohlídky se konají od pondělí do pátku v 11:00 a ve 14.00 a o víkendech a svátcích v 10:00, 11:30, 13:00, 15:00 a 16:30.

Prohlídky areálu jsou vedeny v podzemní části provozní budovy kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod, nadzemní částí se strojovnou a kotelnou.

V parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfeld & Daněk z roku 1903, které jsou při akcích pro veřejnost uváděny do chodu.

Přestože kapacitní životnost byla plánována do 30. let minulého století, čistírna poctivě sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově. Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. A právě ono nekonečné přesluhování je zřejmě hlavní příčinou, proč se stará čistírna dočkala lepších časů.

Zapomenutou budovu v polovině 80. let objevili nadšenci, kteří jí začali znovu vracet zašlý lesk. Dne 26. 4. 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku, a tím byl položen zákonný rámec pro další činnost. V roce 2010 se budova stala národní kulturní památkou a v roce 2016 se jí podařilo přidat k síti nevýznamnějších industriálních památek Evropy ERIH.

Návštěvníci uvidí historicky zcela unikátní první pražskou čistírnu s rozsáhlým podzemním labyrintem, seznámí se s technologií a postupem čištění odpadních vod v Praze ze začátku
minulého století, uvidí jedny z posledních funkčních parních strojů od firmy Breitfield & Daněk z roku 1903 a kotelnu s plamencovými kotli, architektonický skvost památkově chráněné industriální budovy.

Veřejné akce se konají 4x za rok a prohlídky jsou mimo funkční strojovnu obohaceny i jízdou na raftech v podzemní nádrži. Mimo jiné je připraven i bohatý doprovodný program včetně jištěných výstupů na 30m vysoký komín.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...