Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Vycházky s průvodci Národním parkem Šumava

Průvodce krajinou a přírodou Šumavy Vám pomůže objevovat Šumavu z nového úhlu pohledu - zaostřeno na přírodu, zvířata a rostliny, na její obyvatele se svou historií a kulturou.

  • Publikováno: 31. 07. 2011

Motto: „Člověk nepřehlédne to, co opravdu zná. A umí ochránit vše, čeho si váží.“

Každý z místních průvodců Šumavy Vám bude vyprávět o svém rodném kraji a tedy o území, ke kterému má osobní pozitivní vztah, který se pokusí přenést na Vás – návštěvníka Šumavy.

Školení průvodců probíhá v rámci celé biosférické rezervace Šumava, odkud se také mohli přihlásit zájemci o tento kurs. Každý z nich absolvoval poměrně náročné školení v rozsahu cca 8 dní složené jak z teoretických přednášek o Šumavě ze všech úhlů pohledu, tak praktických ukázek práce průvodce.

Jak si objednat průvodce?
Ze seznamu průvodců a jejich stručných nabídek si vyberete „svého“ průvodce a kontaktuje ho přímo telefonicky, popř. emailem. Průvodce můžete rovněž kontaktovat prostřednictvím uvedeného koordinátora. Ten Vám na základě Vašich požadavků pomůže s výběrem vhodného průvodce, vč. zjištění jeho časových možností. (Volat koordinátora doporučujeme zejména v krátkém předstihu před termínem konání Vaší akce.)

Cena za průvodce
Většina průvodců nabízí různorodé doprovody za úplatu. Výše honoráře pro průvodce závisí na Vaší vzájemné dohodě. Orientační ceny jsou cca 200 Kč/hod, celý den od 1200 Kč. Výklad v cizím jazyce stojí asi o polovinu více. (Berte v úvahu, že platíte nejen samotný doprovod, ale i jeho organizaci a dost často i přípravu, v rámci níž si trasu průvodce musí projít pro seznámení s aktuálním stavem!) Dalšími hledisky jsou: velikost skupiny, doprava k výchozímu místu a vzdálenost od místa ukončení výpravy, náročnost přípravy a nezbytné výdaje (telefon, jízdné, apod.).

Cíl projektu
Uchování přírody a krajiny je cílem každého, kdo v ní sám žije a přeje si, aby v ní mohly spokojeně žít i jeho děti. Průvodce krajinou a přírodou vysvětluje vztahy v přírodě a dává porozumět vzájemné interakci člověka s přírodou. Cílem školení průvodců bylo vytvořit fungující síť lidí na Šumavě, které můžete oslovit a objednat si je jako místně znalé průvodce po příjezdu do šumavského regionu. Průvodci Šumavou obohacují regionální nabídku služeb v cestovním ruchu.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...