Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nová přírodní památka na území Kolowratových lesů

Správa CHKO Český les vyhlásila novou přírodní památku na území Kolowratových lesů - Kolowratův rybník. Památka o rozloze necelého hektaru se nachází na Černém rybníce.

  • Publikováno: 27. 07. 2011

Předmětem ochrany je poslední větší populace masožravé rosnatky prostřední v Českém lese.

S počtem několika tisíc jedinců patří k největším populacím této rostliny na území naší republiky. Rosnatka prostřední, nejdrobnější a nejvzácnější z našich rosnatek, se v Českém lese vyskytuje společně s její příbuznou rosnatkou okrouhlolistou, od které se odlišuje podlouhlým tvarem listů.

Kolowratův rybník není jediným maloplošným chráněným územím, které lze v Kolowratových lesích navštívit.

Už v roce 1933 byla vyhlášena přírodní rezervace Diana s unikátními lesními porosty pralesovitého typu. Prakticky celá plocha dvaceti hektarové rezervace je pokryta bučinou starou přes 260 let. V jejích korunách bydlí početná ptačí populace včetně velmi zajímavých druhů, jako je holub doupňák, lejsek tmavý i černohlavý, žluna šedá, jestřáb lesní, krkavec velký a dokonce i čáp černý. V nižších polohách je možné zahlédnout zmiji nebo ropuchu obecnou, užovku obojkovou, slepýše křehkého, ještěrku živorodou, čolka horského, myšku drobnou, rejsce vodního a dokonce i vzácnou bělozubku bělobřichou.

O něco hůře přístupná je přírodní rezervace Přimda na západním a jihozápadním prudkém balvanovitém svahu stejnojmenného kopce, pod zříceninou starobylého románského hradu Přimda, nejstaršího známého kamenného hradu u nás. Velmi členité prudké svahy v nadmořské výšce 685-848 m. n. m. jsou pokryty lesem o stáří 150 let, ve kterém převažují buk, javor a smrk.

Okolí Kateřinského a Nivního potoka v tachovské části Kolowratových lesů si oblíbil bobr evropský, z tohoto pohledu jde o nejvýznamnější lokalitu v západních Čechách, součást seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000. Ojedinělou přírodní památkou je i opuštěné důlní dílo Loreta nedaleko Klatov s největším zimovištěm netopýrů v západních Čechách.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...