Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Život kolem nás očima dětí s fotoaparáty

Až do 27. září mohou děti a mladí lidé do 18 let zasílat své práce do I. ročníku fotografické soutěže Život kolem nás, kterou nově vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

  • Publikováno: 22. 06. 2011

Soutěž je určena těm, kteří navštěvují školní družiny, školní kluby a střediska volného času nebo se zapojují do aktivit některé nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Iniciátorkou soutěže je Mgr. Danuše Netolická z oddělení neformálního vzdělávání NIDM, kde má mimo jiné na starosti oblast inkluze dětí s různými znevýhodněními a prevenci sociálně-patologických jevů.

Na otázku, proč právě fotografická soutěž, Danuše Netolická odpověděla: „Nevím, kde jsem si přečetla motto, nebo chcete- li citát: The only reason to compete is to improve yourself – Jediný důvod proč soutěžit, je zlepšit sám sebe. Tato slova plně vystihují podstatu mého rozhodnutí realizovat fotografickou soutěž.“

Dále uvedla, že ani téma nebylo zvoleno náhodně – Život kolem nás. Kdo jiný umí lépe vnímat svět a život kolem nás než děti a mládež? Je dobré se dívat na problémy i krásu kolem jejich očima, neboť dokáží vidět i to, co mnohým dospělým uniká.

Navíc jsou soutěživé – jejich motivací je možnost ukázat, co umí, a přesvědčit samy sebe, že jsou šikovné. Důležité je, že během soutěže získávají zkušenosti, vzdělávají se a smysluplně využívají volný čas. Umístění v soutěži či získání ceny je dále povzbuzuje v pokračování a rozvíjení jejich zájmu, přirozeného nadání a případně i talentu.

Stěžejním tématem soutěže je Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. Je to téma důležité a bude zajímavé vidět je očima dětí a mládeže.

Dílčí témata Musíme si pomáhat, Jsou jiní než ostatní a Patří mezi nás budou pro soutěž určitou prověrkou pohledu na tuto problematiku. Určitě dojde na fotografie příkladů přátelství, spolupráce a pomoci handicapovaným dětem a mládeži nebo zachycení příkladů dobré praxe. Možná ale uvidíme i věci, které nebudou tak pozitivní.

Pozorováním života kolem nás se děti a mládež nejlépe naučí vnímat tuto problematiku a nenásilně se poučí. Je to daleko lepší než teoretizovat a vysvětlovat. Praxe pomůže odhalit a ukázat, co je potřeba pro kvalitní pomoc našim handicapovaným dětem, mládeži i jejich rodičům.

„Věřím, že v našich střediscích volného času, školních družinách, školních klubech a nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží se najde hodně zájemců o tuto soutěž a my se budeme těšit na krásné fotografie,“ dodala Danuše Netolická závěrem.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...