Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ekoškolka Rozárka zahajuje svoji činnost

1. června 2011 zahajuje svoji činnost nová soukromá ekoškolka Rozárka v Praze 4 - Braníku. Jejím krédem je Pohyb – Rozvoj – Bio.

  • Publikováno: 07. 05. 2011

Pohyb – děti si svou fyzickou a psychickou odolnost zvyšují každodenním pobytem v přírodním terménu lesa, ven chodí za každého počasí.
Rozvoj – děti se učí prostřednictvím hry a řízených činností – školní program zahrnuje prvky vzdělávacího programu Začít spolu.
Bio – základ jídelníčku tvoří sezónní a lokální potraviny, doplněné bioprodukty.

Pro děti je připraven školní vzdělávací program s prvky programu Začít spolu (Step by step).
Je dokázáno, že při hře se děti nejlépe a nejefektivněji učí. Metody programu Začít spolu jsou založeny na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Děti se učí hlavně prožitkem a hrou.

Každé ráno si děti sami v kroužku zvolí nabízenou činnost, které se chtějí v rámci probíraného tématu věnovat, a rozdělí se do center aktivit. Je jim předem vysvětleno, jaké činnosti mají na výběr, co budou vyrábět, tvořit nebo objevovat. Učí se pracovat jak samostatně, tak ve spolupráci s ostatními. Pomáhají si. Učitel v roli průvodce a rádce. Vede dítě k tomu, aby činnost dokončilo a umělo si ji zhodnotit. Na závěr každý svou práci představí ostatním. Děti se učí zodpovědnosti.

Centra aktivit: domácnost/ ateliér/ dílna/ knihy a písmena/ dramatika/ pokusy a objevy/ kostky/ manipulační a stolní hry/ voda a písek/ hudba/ školní zahrada

Existuje mnoho pohledů a přístupů k individualizaci dítěte. Program Začít spolu vychází z teorie o typech inteligence. Je potřeba zdůraznit, že práce s těmito teoriemi je záležitostí průběžnou a sleduje vždy pokroky dítěte. Není tedy nálepkou či označením, ale umožňuje sledovat dítě v jeho vývoji a nadále s ním pracovat.

Seznámit se s ekoškolkou můžete přijít dne 21. května, kdy je od 15,00 hodin připraven „Den otevřených dveří“s programem pro děti i rodiče.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...