Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Mladí lidé našli shodu v tématech, která se jich týkají

V úterý 19. dubna proběhla závěrečná konference projektu Kecejme do toho, při níž byla dopracována a schválena stanoviska všech šesti témat projektu.

  • Publikováno: 25. 04. 2011

Témata navrhli sami mladí lidé skrz internet, v minulých měsících o nich diskutovali a pracovali na výstupu pro politickou reprezentaci České republiky.
K tématům se mohli vyjadřovat na sociálních sítích, webové stránce projektu, ale i při workshopech a diskuzích s odborníky po celé ČR.

Stanoviska vznikala na základě více než 3500 názorů mladých, z toho 700 se účastnilo debat ve městech. O výstupech je možné od pondělí 25. dubna hlasovat i veřejně na stránkách projektu www.kecejmedotoho.cz.

Účastníci projektu podpořili konání státních maturit, ale sepsali řadu praktických připomínek, na kterých má být ještě zapracováno.

Zpoplatnění vysokoškolského studia je z jejich pohledu přijatelné jen při dodržení několika podmínek, např. výše školného musí být jasně známa před přihlašováním a nesmí se po celou dobu studia měnit, vybrané prostředky musí zůstat v rukou státu a nesmí být zneužity k vytváření soukromých finančních produktů, které by mohly mít negativní dopady na ekonomickou situaci studentů do budoucna. Zároveň musí být zavedeny efektivní možnosti stipendií.

Výuka sexuální výchovy na školách získala velkou podporu a účastníci připravili i základní osnovu, co a v jakém stupni by mělo být vyučováno. Toto stanovisku velmi kladně ohodnotil i Martin Krejza, vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT.

Šikana a kyberšikana jsou stále velmi palčivé problémy české společnosti a proto účastníci připravili také řadu doporučení, zejména pro stát a školy, jak se k těmto záležitostem postavit.

Stát má také více podporovat mladé rodiny. Současná situace je z pohledu účastníků projektu velmi špatná – v realitě nevidí rodinu jako základní jednotku státu a žádají proto změny, které by mladé rodiny více podpořily, a to nejen ty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, ale i širší střední třídu společnosti. V té se mladí lidé potýkají s problémy při zakládání rodin a v konečném efektu to mívá špatné dopady na jejich děti.

V otázce legalizace marihuany účastníci projektu nedospěli k jednoznačnému závěru. Ke shodě došli jen u několika základních bodů, dali ale zároveň také doporučení, na co dát pozor v případě, že by k legalizaci stát směřoval.

V rámci projektu probíhaly i konzultace pro Evropskou unii na téma zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých. Tyto byly zapracovány i do zprávy Národní pracovní skupiny MŠMT a to jak pro evropskou, tak národní úroveň.

Mladí lidé by uvítali např. širší uznání neformálního a informálního vzdělávání, volnočasových aktivit pro mladé, které pomáhají rozvíjet tvořivost dětí a mladých lidí a zároveň umožňují získávat důležité zkušenosti. Školy by měly rozšířit svoji nabídku předmětů o praktické stáže a více spolupracovat jak s úřady práce, tak s podniky a živnostníky ve svém okolí.
Mladí lidé postrádají smysluplnou celostátní koncepci v této oblasti a chybí jim faktor motivace ze strany státu, respektive úřadů práce. Více by měli být podporováni mladí podnikatelé a to jak vzděláváním, daňovými zvýhodněními, ale i startovacími granty. Na proces počátku podnikání mladých by mělo být nahlíženo i jako možnost dalšího vzdělávání s případným pozitivním dopadem na ekonomiku společnosti do budoucna.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...